Digiloikkaa UP hankkeen kyydissä – miten ja kenelle?

UP hanke on runsaan vuoden aikana toiminut kumppanina edistämässä keskisuomalaisten oppilaitosten digitaalisten välineiden hyödyntämistä biotalousalan opetuksessa. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat opettajat Viitasaaren ja Pihtiputaan lukioista, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta ja JAMKin Biotalousinstituutista. JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina.

Opettajat ovat hioneet digitaitojaan hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja työpajoissa. Digitaitoja on sovellettu käytäntöön pilottikokeiluissa – on esimerkiksi kokeiltu digivälineiden soveltamista työvoimapoliittiseen koulutukseen siirtämällä opetus ja ohjaus kokonaan verkkoon. Erilaisia digivälineitä on otettu käyttöön maantieteen opetukseen lukiossa, opinnäytetöiden ohjaamiseen ja innovaatioviikon toteuttamiseen. Lisäksi monia muita digikokeiluja on tehty koulutus- ja oppimisprossien eri vaiheita tukemaan. Varsinainen digiloikka on otettu Innovations in Bioeconomy -kurssin toteutuksessa. Jatkossa kurssia tarjotaan lukio-opiskelijoille, jotka voivat saada sen suorittamisesta hyväksi luvun jatkaessaan opintoja JAMKissa.

Pilotit ovat kerryttäneet kokemusta siitä, millä tavalla erilaisia digiteknologioita voidaan tai miten niitä kannattaisi yhdistää opetuksen eri vaiheisiin, ja miten pedagogiikkaa voidaan rikastaa digivälineillä. On syntynyt myös tietoa siitä, missä kohtaa digivälineillä ei ole saavutettavissa merkittäviä hyötyjä ja digivälineiden käyttöä kannattaisi jopa välttää. Samalla on muodostunut käsitys siitä, millaisia esteitä – hyvin tai huonosti perusteltuja – digitaalisen teknologian hyödyntämiselle on olemassa tai keksitty.

saarijarvi
Lukion opettajat Viitasaaren lukiolla UP hankkeen työpajassa ”Digivälineet ja arviointi”.

Teksti: Ari Langén
Kuvat: iStockphoto ja Ari Langén