ViSuAL- hanke pyörähti käyntiin

Video-Supported Education Alliance (ViSuAL) -hankkeen pyöräytti käyntiin Kick-off tilaisuus Wageningenissa, Hollannissa helmikuun 2018 alussa. Paikalle olivat kokoontuneet kaikki projektin toimijat: kuusi korkea-asteen oppilaitosta ja viisi teknologia-alan yritystä. Kolmen vuoden aikana on tarkoitus yhdessä tutkien kehittää pedagogisia malleja yhteisölliseen, videointia hyödyntävään oppimiseen.

Kuvassa yhteistyötä ja toinen toisensa tukemista kokeillaan käytännössä :)

Tasapainoilua ja yhdessä tekemistä hankkeessa tarvitaan, sillä tavoitteet ovat korkealla sekä korkeakoulupartnereilla että yrityskumppaneilla. Erasmus+ Knowledge Alliance- rahoitteisessa projektissa tutkitaan ja muotoillaan design research –viitekehyksessä käyttäjälähtöisiä pedagogisia malleja, joilla tuetaan yhteisöllistä video-pohjaista oppimista sekä opettajankoulutuksessa että ammatillisessa korkeakoulutuksessa.

Tutkiva kehittäminen tapahtuu kiinteässä vuorovaikutuksessa käyttäjien, kokeilijoiden, tutkijoiden ja yritysten kesken. Yhtenä tavoitteena on myös syventää opettajankoulutus-yritysyhteistyötä sujuvammaksi ja ketterämmäksi.

Hankkeessa mukana olevat korkea-asteen oppilaitokset ovat viidestä eri maasta: Suomesta JAMKn lisäksi mukana on LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hollannista AERES ammattikorkeakoulu, Virosta Tarton yliopisto, Portugalista EVORAn yliopisto ja Sveitsistä SFIVETin tutkimus- ja kehitysyksikkö (Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training). Teknologia-alan yritykset ovat Nordic Simulators, Disel21/EdVisto ja Flowbox Suomesta, IRIS Connect Isosta Britanniasta ja Bloco Grafico Portugalista.

Yhteistyökumppanina on lisäksi EAPRIL, kansainvälinen käytäntölähtöisen oppimisen järjestö, jonka konferensseissa tuloksia ja kehittämis-workshoppeja pidetään.

Kuvassa perinteinen yhteiskehittäminen hankevalmistelun alkutaipaleelta: ensimmäisiä yhteisöllisiä ideointeja hanketoimijoiden kanssa.

Lisätietoja ViSuAL-hankkeesta verkkosivuillamme ja blogitekstin kirjoittaineilta Sirpalta ja Eilalta JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Kirjoittajat: Eila Burns ja Sirpa Laitinen-Väänänen
Kuvat: Eila Burns ja Sirpa Laitinen-Väänänen