Digiloikkaa UP-hankkeen kyydissä – Video ohjauksessa ja palautteenannossa I

Mitä hyötyjä videosta on oppimisessa?

Jos puhutaan ohjaamisesta, voivat opiskelijat saada laadullisesti entistä parempaa palautetta videopalautteen kautta. Tehtäviin ja tuotoksiin annettu pelkkä tekstipalaute voi jäädä varsin ohueksi teholtaan tai jopa osuvuudeltaan, jos teksti ei anna aivan yksiselitteistä kuvaa palautteen antajan tai arvioijan näkemyksestä. Voisi väittää, että vähänkään monimutkaisempaan tuotokseen palautteen antaminen on vain hyvin harvoin suositeltavaa tehdä tekstin muodossa. Kasvotusten palautteen antaminen voi olla laadukkaampaa, mutta ongelmana tällöin on asioiden pyyhkiytyminen mielestä. Mihin dokumentoituu kasvokkain annettu palaute ja pysyykö se sisällöltään samana palautteen saajan mielessä?

Laadukkaan palautteen antaminen itsessään mahdollistaa opiskelijan reflektoinnin ja oppimisen: miksi sain hyväksytyn tai hylätyn, tai millä perusteella tuli seiska eikä ysiä. Se on ohjaavaa, katsoo tulevaisuuteen ja havainnollistaa opiskelijan toimintaa tai tekemistä oppimista edistävästi. Jos opiskelija saa luettavakseen joko ”hyväksytty” tai ”hylätty” on arviointi jokseenkin hyödytöntä – se ei kehitä eikä motivoi. Sopiikin kysyä, mikä on yksinomaan numeroarviointiin perustuvassa opettajan toiminnassa palautteen osuus?

On myös lähtökohtaisestikin hyvä muistaa, että niin opiskelijat kuin opettajatkin ovat erilaisia. Kaikki eivät koe tekstin kirjoittamista tai lukemista välttämättä kovinkaan helppona. Videopalaute voikin mahdollistaa konkreettisemman, täsmällisemmän, henkilökohtaisemman ja motivoivan palautteen opiskelijan tai ryhmän tehtäviin ja tuotoksiin.

Teksti: Ari Langén
Kuva: iStockphoto

Jätä kommentti