UP hankkeen seminaari kokosi pedagogisia toimintamalleja digivälineiden opetuskäyttöön

UP hankkeen toimijat kokoontuivat huhtikuun lopulla JAMKiin kokoamaan yhteen ja levittämään tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista biotalousalan koulutuksen digitalisoimisessa. Nyt kun hanke on loppumetreillä ja ollut käynnissä kaksi vuotta, ovat hankkeen keskeisimmät konkreettiset tuotokset – pedagogiset toimintamallit – valmiina levittämistä varten. Lisäksi digioppimisen laatuun vaikuttavista keskeisistä kysymyksistä on selkeä käsitys.

Pedagogiset toimintamallit avuksi opettajan arkeen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa UP hankkeessa kehitettiin opettajien osaamisen kehittämisen, käytännön kokeilujen (pilotit) ja niiden arviointien pohjalta pedagogisia toimintamalleja. Niiden avulla voimme tarjota pedagogiikasta ja digivälineistä kiinnostuneille opetusalan ihmisille kättä pidempää erilaisten oppimisprosessien digitoteutusten suunnitteluun.

Pedagogisia toimintamalleja on kehitetty erilaisten opetusprosessien suunnittelun tueksi:

  • Pienryhmäopetukseen, joka toteutetaan samanaikaisena prosessina yksinomaan verkossa ja kontaktiopetuksen välineenä on Skype for Business
  • Suurryhmäopetukseen, jossa toteutuu yhteisöllisen oppimisen elementit ja hyödynnetään videoneuvottelujärjestelmää (Adobe Connect Pro)
  • Hybriditoteutuksen samanaikaisiin prosesseihin, kun osa opiskelijoista osallistuu lähiopiskeluun paikan päällä, osa on läsnä etäyhteydellä ja osa opiskelijoista opiskelee itsenäisesti omaan tahtiin
  • Yhteisölliseen oppimis- ja kehittämisprosessiin, kun opiskelijoiden lisäksi osapuolina on toimijoita useista oppilaitoksista ja yrityksistä ja käytössä on Office365-palveluun kuuluvat OneNote ja OneDrive
  • Itseohjautuvaan verkko-oppimisalustalla toteutettavaan opintojaksoon, kun käytössä on Optima ja PedaNet
  • Ammatillisen osaamisen osoittamiseen OneNoten avulla
  • Avoimien oppimateriaalien hyödyntämiseen, johon liittyy itsenäinen työskentely ja tuotosten yhteisöllinen jakaminen

Toimintamallit kattavat melko suuren osan arjen digitoiminnasta. Ne kuvaavat, mallintavat ja opastavat suuren osan tilanteista ja kysymyksistä, joihin kuka tahansa opettaja voi törmätä kehittäessään koulutuksia digiteknologian hyödyntämisen osalta. Niiden ei ole tarkoitus olla valmiita reseptejä vaan pikemminkin suuntaviittoja, jotka ohjaavat olennaisten asioiden ja oikeiden kysymysten pariin.

Toimintamallien infograafit eli kuvaukset löytyvät hankkeen sivuilta. Lisäksi voit katsoa malleihin liittyvät opastusvideot AOKK:n Youtube kanavalta.

Teksti: Ari Langén
Kuva: iStockphoto

Kommentit

  1. Hieno kokonaisuus, hyviä ”tuloksia” jatkokäyttöön. Nyt vaan näyttäisi, että videot eivät toiminYoutubessa ainakaan iPadilla? Mikä avuksi?

    Leena S.