TPP-hankkeen maaliskuinen matka Nepaliin

TPP Nepal -hankkeen nepalilaiset ja suomalaiset toimijat alkavat olla toisilleen tuttuja, kiitos intensiivisen yhteydenpidon ja jo neljännen tapaamiskerran (sitten aloituksen elokuussa 2017). Nyt maaliskuussa meitä suomalaisia toimijoita oli Nepalissa kahden-kolmen viikon reissuilla.

TPP-hankkeessa on mukana Tribhuvanin yliopiston seitsemän opettajankoulutuskampuksen opettajia, koordinaattoreita, ICT- asiantuntijoita ja kirjastoeksperttejä. He kehittävät kampuksillaan uusia Open and Distance Learning (ODL)-koulutusohjelmia, jotka on suunnattu erityisesti työssä käyville luonnontieteiden, matematiikan ja sosiaalitieteiden aineenopettajille.

Maaliskuun koulutus toteutettiin niin, että me suomalaiset kouluttajat matkasimme työpareina eri puolilla Nepalia sijaitseville kampuksille. Jokaisella kampuksella oli mukana myös joku yliopiston henkilökuntaan kuuluva master trainer, ”muutosagentti”, joka omassa työssään edistää ODL-muotoisten koulututusten jalkautumista osaksi yliopiston toimintaa.

TPP-koulutuksiin osallistui kampusten koosta riippuen 15–35 ODL-toimijaa. Paikalliset olivat valmistautuneet koulutusjaksoon tekemällä alueellisen analyysin mahdollisista ODL-koulutuksiin osallistujista ja suunnitelman, kuinka näiden koulutusten työstämisessä ja toteutusten aloittamisessa edetään. Päivien aikana isoina teemoina olivat Moodle-ympäristön haltuunotto, koulutusten suunnittelu verkkoympäristöön, ODL-toteutusten markkinointi osana opintojen ohjauksen kokonaissuunnitelmaa ja hankkeessa otettavat seuraavat askeleet.

Osallistujat olivat innokkaita oppimaan uutta ja vuorovaikutus nepalilaisten kanssa oli helppoa ja mutkatonta, myös huumorin sävyttämää. Toki yhteisen kielen ja ymmärryksen löytyminen teetti välillä töitä, mutta hyvällä yhteistyöllä selvittiin. Palautteen perusteella kaikesta opitusta huolimatta toivottiin pidempiä koulutusjaksoja. Tekemällä oppimista pidettiin parhaana tapana saada haltuun, kuinka verkkoympäristöön tehdään koulutuksia ja kuinka siellä opiskellaan, opitaan ja ohjataan oppimista ja opiskelijoita.

Osallistujien toivoma pidempi koulutusrupeama toteutuu nyt toukokuussa, kun JAMKiin saapuu lähes 30 opettajankoulutuskampusten ODL-toimijaa opiskelemaan ja kehittämään verkko-opetuksen osaamistaan. Toukokuun ajan nepalilaiset tulevat liikkumaan JAMKin eri kampuksilla, pääasiassa kuitenkin Lutakossa.

Nepalia tunteville tai maasta kiinnostuneille mainittakoon Tribhuvanin yliopiston opettajankoulutuskampukset nimeltä: Sanothimi ja Mahendra Ratna Kathmandun laaksossa, sekä Dadelhura, Surkhet, Siraha, Butwal ja Gorkha, joihin tehtiinkin sitten pidemmästi matkaa sekä lentäen että autoilla. Matkanteko oli mielenkiintoista monessakin mielessä ja kuhisevan Kathmandun jälkeen oli innostavaa päästä näkemään nepalilaista maaseutua ja ihmisten erilaisia elinolosuhteita. Tulevana syksynä matkaamme taas Nepaliin, sekä syys- että marraskuussa.

 

Teksti ja kuva: Anne Leppänen

 

Jätä kommentti