Digiloikkaa UP-hankkeen kyydissä – Video ohjauksessa ja palautteenannossa II

Jatkoa edelliselle videoaiheelle.

Kuvaruudunkaappausohjelmat voivat kuvaruudun tapahtumien lisäksi tallentaa vaikkapa opettajan puheen ja haluttaessa myös kasvot webbikameran kautta. Esimerkiksi YouTubesta löytyvä kanava nimeltä opetustv on täynnä juuri tällä tavalla tuotettuja erinomaisia aineistoja. Niitä voisi hyödyntää esimerkiksi matematiikan ja ylipäätään luonnontieteiden opetuksessa huomattavasti enemmän, kuin mitä nyt näyttää tapahtuvan. Lähiopetukseen jäisi enemmän aikaa henkilökohtaiselle ohjaukselle ja ongelmakeskeiselle työskentelylle. Trigonometrian videoon tai mitoosia valottavaan opetusvideoon perehtyminen voisi olla jo ennakkoon kotitehtävänä.

Video voi toimia myös kaikessa mahdollisessa havainnollistamisessa hyödyllisenä välineenä, ovat ne sitten ohjeistuksia tiloihin, työsaleihin, fasiliteetteihin, tietojärjestelmiin, tutkintovaatimuksiin tai arviointiin. Videon avulla voidaan myös perehdyttää työpaikkaohjaajat ja työelämän arvioijat. Lähestulkoon kaikki sellainen informaatio, joka on esimerkiksi lukuvuoden ajan tai sitä pidempään muuttumatonta tietoa, voisi olla kannattavaa tuottaa videoksi. Kasvotusten tai etävälineellä toteutettavissa kokoontumisissa päästäisiin sitten työntämään kädet saveen vaikkapa työpajatyöskentelyn muodossa. Tämä varmasti edistäisi osallistumista, mahdollisesti myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Yhtä lailla videota voivat tuottaa opiskelijat omilla laitteillaan. He voivat taltioida ja jakaa vaikka maastossa tekemiään havaintoja ja tuotoksiaan. Videoita voidaan tuottaa esimerkiksi tutkinnon suorittamisen arviointia varten. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Tällöin on hyvä huomata, että oppilaitosten tulisi antaa opiskelijoille käyttöön varavirtalähteitä. Myös lyhyestä virsi kaunis -ajattelu on tärkeää. Eri osapuolten aika tai into tuskin riittää katsomaan pitkiä videoita.

Kannustan kokeilemaan rohkeasti kokeilemaan videotuotantoa oppimisessa, sekä itse opettajana että oppilaille annettuina tehtävinä!

Teksti: Ari Langén
Kuva: iStockphoto

Jätä kommentti