Lirutellaanko yhteiseen maaliin?

Monialainen työyhteisö on rikas yhteisö. Siellä työskentelee asiantuntijoita monista työkulttuureista ja organisaatioista. Se on kaukalo, jossa erilaiset työ- ja toimintatavat hitsautuvat yhteen ja muodostavat uniikin ja omanlaisensa uuden työkulttuurin. Tällainen yhteisö on Ohjaamo. Voisi luulla, että yhteensulautuminen on helppoa. Vaan onko se? Millaista energiaa ja evästä uuden työkulttuurin rakentaminen vaatii? Millaista koutsausta siihen tarvitaan, jotta kaikki osaavat lirutella yhteiseen maaliin – hyvään palvelukykyyn?

Rakkaudesta Ohjaamoon

Ohjaamojen yksi merkittävä koutsaaja on ollut TESSU-projekti, jonka tuottamat Ohjaamo-valmennukset ja -konsultaatiot ovat tarjonneet Ohjaamoille virikkeitä ja välineitä monialaisen työn kehittämiseen.

Monialainen yhteinen työ on joukkuepeliä. Tässä tapauksessa Ohjaamo on se joukkue, joka on hionut turnauskestävyyttään aina vuodesta 2015. Välillä on tullut voittoja ja välillä kitkeriäkin tappioita. Mutta aina on noustu. Tuona aikana me tessulaiset olemme olleet hengessä mukana kentän laidalla valmennus- ja huoltojoukoissa. Mitäpä TESSU ei tekisi, kun Ohjaamo on pulassa – riennämme apuun, sillä meillä on rakkaussuhde.

mehiläinen lentää taivaalla. Edessä alhaalla näkyy vihreä maa ja ylhäällä sininen taivas. Teksti kuvassa: Rakkaudesta ohjaamoihin
Olemme auttaneet kymmeniä Ohjaamoja ratkomaan monialaisen ohjauksen kysymyksiä – siitä olemme iloisia. Meille on tärkeää, että Ohjaamot hiovat joukkueena taitojaan ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys rakentaa ja vahvistaa joukkueessa luottamusta, sitoutumista ja avoimuutta. Yhteisöllisyyttä syntyy, kun on aikaa istahtaa yhdessä ja rakentaa yhteistä ymmärrystä. Kun yhdessä luodaan omaa toimintakulttuuria, yhteisöllisyyskin vahvistuu. Olemme tarjonneet Ohjaamoille valmennuksen muodossa foorumin, jossa yhteistä toimintakulttuuria on voitu rakentaa. Palautteissa tämä nousee aina yhdeksi merkitykselliseksi tekijäksi – joku tarjoaa yhteisen tilan Ohjaamojoukkueelle ratkoa pinnalla olevia kysymyksiä.

Vertaisuus on yhdessä tekemisen voimavara

Vuodesta 2015 alkaen TESSU-valmennusten pääasialliset sisällöt ovat olleet toimivan monialaisen työn peruselementtejä kuten monialainen työote nuoren kohtaamisessa, toimijoiden roolit, toisten osaamisten tunnistaminen ja tunteminen. Näiden teemojen rinnalle alkoi vähitellen nousta tarve tarjota Ohjaamojen koordinaattoreille tukea vertaisuuden näkökulmasta, koska vertaisuuden merkitys on näyttäytynyt tärkeänä yhteistyötä edistävänä tekijänä Ohjaamoissa.

Niinpä käynnistimme syksyllä 2020 koordinaattoreille räätälöidyn valmennuksen, joka rinnalle muodostettiin pieniä vertaismentorointiryhmiä. Tämä oli onnistunut ja tarpeeseen tullut valmennusmuoto, joka mahdollisti kokemusten jakamisen, toisilta oppimisen sekä ajatusten kirkastamisen yhdessä toisten kanssa. Voin ilolla kertoa, että tarjoamme myös tätä valmennusmuotoa projektin loppuun saakka.

Valmennuksista nousseen palautteen perusteella olemme onnistuneet tarjoamaan osuvaa tukea ja vertaisuuden tiloja. Sen kertoo myös palaute, jota keräämme säännöllisesti. Palautteessa nousi vahvasti esiin, että valmennus

  • kokosi toimijat yhteen, jolloin on päästy avoimeen keskusteluun ajan kanssa,
  • mahdollisti kuulla toisten ajatuksia monialaisen työn toteuttamisesta ja toteutumisesta sekä toimijoiden roolista nuorten palveluissa,
  • antoi aikaa tutustua toisiin paremmin,
  • teki näkyväksi, mitä osaamista Ohjaamossa on ja mitä sieltä puuttuu ja kuinka toisten osaamisia voi hyödyntää Ohjaamoyhteisössä sekä
  • mahdollisti vertaistuen.

Hajatelmia

Tätä kirjoittaessani pohdin, kuinka Ohjaamojen osaamisen kehittämistä tuetaan, kun TESSUn tuki päättyy. Vieläkö mennään ESR-hankkeiden turvin seuraavat vuodet? Mikäli mennään, niin toivon, että tulevat hankkeet kehittävät sellaisen toimintamallin, joka juurrutetaan kaikkien monialaisten palvelujen käyttöön, sillä palvelujen tuottaminen yhdessä yli organisaatiorajojen on tullut jäädäkseen.

Uskon vahvasti, että monialaisesti tuotettu palvelu pystyy tuottamaan asiakkaan näkökulmasta sujuvampaa neuvontaa, tukea ja ohjausta. Se vaatii kuitenkin aitoa strategista ja johtamisen tahtotilaa, joka mahdollistaa toimijoiden kehittämistyön. Sen lisäksi tarvitaan TESSU-valmennuksen kaltaista koutsausta silloin, jos osaamisia sulautetaan isosti ja organisaatiot alkavat työskennellä saman katon alla.

Vielä tämän syksyn ja alkutalven 2022 aikana TESSU toimii valmentajana monialaisen työn pelikentällä järjestämällä virittäviä ja ratkaisukeskeisiä kokoontumia. Sitten me päätämme työmme ja arvioimme, kuinka olemme onnistuneet. Mutta rakkaus Ohjaamojoukkueisiin ei koskaan kuole.

Auli Sesay

Auli Sesay
Projektipäällikkö
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuvat: Martti Hänninen