Monialaisesti oppien ja ohjaten -blogi sulkeutuu

ihmisiä niityllä kädet ylhäällä vilkuttamassa laskeva aurinko takana.

Monialaisten palvelujen nimeen vannotaan monessakin yhteydessä ja niiden olemassaoloa perustellaan positiivisilla vaikutuksilla niin asiakkaisiin kuin työntekijöihin. Monialaisille palveluille kuten esimerkiksi nuorten Ohjaamoille on tyypillistä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen työskentely ja tiedon jakaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Monialaisessa yhteistyössä erilaiset näkökulmat, osaaminen ja kokemus yhdistyvät, mikä edistää luovien ratkaisujen syntymistä. Yhteistyön avulla voidaan välttää ”siiloajattelua”, jossa tietyt alat keskittyvät vain omiin tavoitteisiinsa ilman kokonaiskuvan hahmottamista. Yhteistyö eri alojen välillä voi tuoda uusia näkökulmia, ratkaisuja ja ideoita, joita yksittäinen taho ei olisi voinut saavuttaa. Lisäksi monialainen yhteistyö voi tehostaa resurssien käyttöä, säästää aikaa ja vähentää päällekkäistä työtä. Yhteistyön kautta syntyy uusia verkostoja ja suhteita, jotka mahdollistavat uusien ovien avautumista.

Työskentely ja ohjaaminen monialaisella otteella ei välttämättä ole itsestään selvää. Siirtyminen yksilöohjauksesta monialaiseen ohjauksen vaatii uusia yhteistyötaitoja. Näitä yhteistyö- ja ohjausosaamisen liittyviä valmennuksia tarjosi TESSU-hankkeet vuosina 2015–2022. Vuosien varrelta kertyi paljon tietoa ja kokemusta, joista mm. tällä blogialustalla kerrottiin.

TESSU-hankkeiden päätyttyä myös Monialaisesti oppien ja ohjaten -blogin toimitus on päättynyt.

Lisätietoja jamk.fi/tessu

Kuuntele:  Johtamistuumailuja-podcast 15: Ohjaamot – Monialaisten palvelujen johtaminen, pakohuonepeliä?