Puhukaa paljon ja oppikaa tuntemaan toistenne vahvuudet

Mustia ihmishahmoja seinällä

TESSU2-projektin mukana on tullut tehtyä Ohjaamo -maailmaan sellainen matka, että alta pois. Oli upeaa vielä ”vanhan liiton” tyyppinä päästä tutustumaan nuorten maailmaan ohjauksen viitekehyksessä. Itse tulin mukaan TESSUn kautta 2016. Aluksi kaikkea tohinaa ihmetellen, mutta jo nopeasti kaikki se ”touhu” alkoikin näyttäytyä käänteentekevänä monialaisena, sektorirajoja ylittävänä toimintana nuorten ohjauksessa. Yhtäkkiä huomasinkin innostuvani enemmän kuin pitkään aikaan ohjastyön kehittämisestä ja aloin nähdä Ohjaamot juuri sellaisena juttuna, mitä Suomeen on jo pitkään kaivattu. Mitä pidemmälle homma eteni, sitä fiksummalta Ohjaamoideologia alkoi vaikuttamaan. Tätä käsitystä vahvisti myös se, miten Ohjaamotoiminta nähtiin niissä kansainvälisissä tapahtumissa, joissa kävimme sitä esittelemässä.

Varsinkin alkuvaiheessa kehittämisen tahti oli kova, mutta niin kuin monissa muissakin vastaavissa hankkeissa alkuun liittyy aina monenlaista säätämistä, mikä koettelee ja haastaa työyhteisöä. TESSU-valmennusten kautta pystyimme vaikuttamaan monialaisen yhteistyön syventämiseen sekä toimintaa ohjaavien ajatusten että käytännön työskentelyn osalta. Ratkoimme monia pulmia ja kävimme syvällisiä ja monialaista työskentelyä edistäviä keskusteluita. Jokaisen keskustelun kautta Ohjaamojen toiminnan tausta-ajattelu ja idelogia näyttäytyi entistä perustellumpana ja oikeana tapana kehittää nuoriin kohdistuvaa ohjaustoimintaa. Toki on vaikeaa määritellä yhteistä toiminta tapaa kaikille Ohjaamoille.  Toisaalta Ohjaamon perusteet näkyvät selkeästi kaikkien toiminnassa mutta paikallisella twistillä, mikä lienee tarkoituskin.

Ihmisiä kulkemassa tien yli koti keltaista rakennusta

Ohjaamot ovat nuorelle tärkeä paikka saada puhua

Ohjaamot ovat saaneet asiakkailtaan häkellyttävän hyvää palautetta, mitä en myöskään ihmettele. Ohjaamot ovat kohtaamisen paikkoja, missä toimii kohtaamisen ammattilaisia, jotka suhtautuvat arvostavasti ja kunnioittavasti nuoriin. Se on jo sinänsä arvokasta ja synnyttää luottamusta ohjausprosessiin. Ennen kaikkea se kertoo tahdosta auttaa nuoria, tehdä sitä yhdessä toisten ammattilaisten kanssa, oppia siitä ja reflektion kautta kehittää myös itseään ja työyhteisöä. Aika vaikuttavaa, eikö totta.

Ohjaamot ovat matkansa aikana kokeneet monta myllerrystä, joista yksi ehkä isoimmista on menossa juuri nyt. Monilla alueilla mietitään parhaillaan Ohjaamojen kohtaloa ja paikkaa palvelujärjestelmissä ja kuntakokeilun myötä erilaisia ratkaisuja on jo tehty. Ohjaamon toiminnan perusteet ja toimintaa ohjaavat ajatukset ovat jo arjen työssä sen verran vahvoiksi havaittu, että kyllä ne tämänkin myllerryksen kestävät. Tavalla tai toisella Ohjaamot tulevat jatkamaan toimintaansa ja kehittymään toiminnassaan myös jatkossa, siitä olen varma.

Terveisinä Ohjaamoväelle

Olette tehneet loistavaa työtä näinä vuosina, tehkää sitä edelleen. Muistakaa puhua paljon keskenänne siitä, mikä on keskeistä nuorten kanssa tehtävässä ohjaustoiminnassa. Huolehtikaa siitä, että tunnette omat ja muiden toimijoiden vahvuudet, vain siten saatte synnytettyä aitoa monialaista yhteistyötä. Se tulee jatkossakin olemaan se lisäarvo, minkä Ohjaamot tuovat palvelujen kenttään. Koettakaa saada järjestettyä itsellenne tilaisuuksia mentorointikeskusteluille, joissa vertaisuuden kautta voidaan oppia toisiltanne ja luoda yhteistä toimintakenttää sekä ajatuksellisesti että käytännön ratkaisujen kautta.  Muutospaineissa on hyvä muistaa, että joskus elämässä (ja ohjaamotyössä) riittää että selviydytään.

Simo Uusinoka

Simo Uusinoka
TESSU-valmentaja
HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Kuvat: TESSU-projekti