Johtamisen käsikirjojen copyright-vuosi

Kuinka viitataan Kauppalehden Johtamisen käsikirjoihin. Niistä ei löydy mistään sivuilta, minä vuonna on tehty, ainoastaan löytyi copyright 2010.

Vastaus:

Jollei julkaisuvuotta ilmoiteta, ilmoita copyright-vuosi sen tilalla. Jos julkaisusta olisi tehty eri vuonna uusi painos, se todennäköisesti ilmoitettaisiin julkaisussa.

Tutki ja kirjoita -eepoksessa (2010, 372) asiaan otetaan tälläinen kanta:

”Julkaistujen lähteiden vuodeksi merkitään julkaisun copyright-vuosi. Copyright tarkoittaa kirjallista omistusoiketta. Vuodella viitataan joko teoksen ensiluovutus- tai päivitysvuoteen jolloin tekijä on myynyt tai muuten pysyvästi luovuttanut kustantajalle oikeudet julkaista, lähettää tai muuten saattaa työnsä yleisön saataville.”

Kauppalehden johtamisen käsikirjat kokoelma sisältää nämä verkkokirjat JAMKin kirjaston Nelli-portaalissa:

  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Markkinoinnin johtaminen
  • Osto- ja logistiikkajohtaminen
  • Tietohallinnon johtaminen.

JAMKilaiset pääsevät lukemaan niitä JAMKin verkossa, JAMKin verkon etäkäytöllä (Citrix, remote) tai kirjautumalla Nelliin JAMKin tunnuksillansa.