Harjoittelu telemarkkinoinnin parissa Kf-Myynnillä

Suoritin ensimmäisen harjoitteluni telemarkkinoinnin parissa toimivassa Kf-Myynti Oy:ssä. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä erilaisia tuotteita heille tarjoavien yrityksien kanssa, joita ovat esimerkiksi Suomen johtava mediayhtiö Sanoma, bambutuotteita markkinoiva ProBambu sekä terveystuotteita tarjoava Suomen Terveysravinto. Kf-Myynti Oy on perustettu vuonna 2018 ja yrityksellä toimii tällä hetkellä viisi eri toimipistettä, joista pääkonttorina toimii Helsingin toimisto. Muut toimistotilat löytyvät Tampereelta, Hämeenlinnasta, Lahdesta sekä Jyväskylästä. Yritys tarjoaa työskentelymahdollisuutta kaiken ikäisille asiakaspalvelusta kiinnostuneille ja motivoituneille henkilöille, ilman aiempaa työkokemusta. Jokainen työntekijä perehdytetään työtehtäviin huolellisesti ensimmäisten viikkojen aikana. Kf-Myynnillä pääperiaatteina toimii hyvä yhteishenki, tavoitteellinen myynti ja joustavat työskentelymahdollisuudet elämäntilanteesta riippumatta.

Työntekijöiden pääasiallinen tehtävä oli myydä puhelimitse erilaisia tuotteita uusasiakkaille tai tuotteista riippuen suorittaa rekisterimyyntiä kohdennetuille, aiemmin tilanneille asiakkaille. Minun päätehtäväni oli myydä ProBambun sekä Hohteen tuotteita, joista eniten myin ProBambun bambutyynyliinaa. Oikeastaan bambutuotteet olivat ainoita tuotteita, jotka pysyivät myyntilistallani harjoittelun ensimmäisestä päivästä aivan harjoittelun viimeiseen työvuoroon asti. Harjoitteluni oli ajanjaksollisesti poikkeuksellisen pitkä, sillä se kesti maaliskuun alkupuolelta syyskuun loppupuolelle saakka. Tein osa-aikaisena työntekijänä lyhyempää päivää, jotta pystyin suorittamaan lisäksi muita opintoja samanaikaisesti. Keskimääräinen viikkotuntimääräni oli noin 12-15 tuntia.

Pääsin näkemään sekä kokemaan yrityksen toimintaa reilusti yli puoli vuotta ja siksi pääsin perehtymään huolellisesti niin bambutuotteiden kuin esimerkiksi Hohteen kasvovoiteiden telemarkkinointiin. Työtehtäviini kuului perehtyä myytävän tuotteen perustietoihin, kuten esimerkiksi valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin, tuotteen ekologisuuteen sekä sen terveysvaikutuksiin. Yleistieto tuotteista oli tärkeää asiakkaan kysymyksiin vastatessa, sillä telemarkkinoissa niin sanotun lisäajan saaminen on vaikeaa ja epätietoisuus tekee myymisestä erittäin haastavaa. Potentiaalisen asiakkaan linjalla pitäminen on tärkeää ja siksi tieto tuotteista sekä ongelmanratkaisukyky kesken puhelun oli keskiössä päivästä toiseen.

Kokonaisuutena harjoittelu antoi minulle hyvää pohjaa asiakaspalvelutyöstä ja varsinkin siitä, kuinka kärsivällinen siinä täytyy olla. Opin kärsivällisyyden kehittymisen lisäksi monia muita tärkeitä taitoja, kuten analysoimaan omaa toimintaani, suuntaamaan vaikeiden päivien negatiiviset asiat positiivisiin seikkoihin sekä heittäytymään asiakkaan rooliin asiakaspalvelutilanteen parantamiseksi. Asiakkaan kuuntelu korostui puhelimitse, koska mahdollista konkreettista, fyysistä havainnointia ei pystynyt toteuttamaan. Telemarkkinoinnin parissa työskentely oli erilainen ja omalla tavallaan haastava kokemus, joka varmasti näkyy varmuutena sekä ammattimaisuutena tulevaisuuden asiakaspalvelutyöskentelyssä.

Kuvat: Jussi Reijonen

Kirjoittanut: Jussi Reijonen

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma

Restonomi (AMK)

Jätä kommentti