Harjoittelu Nuorisokeskus Piispalassa

Suoritin ensimmäisen harjoitteluni Nuorisokeskus Piispalassa loppukesällä 2021. Keski-Suomessa Kannonkosken kunnassa sijaitseva Piispala on nuoriso- ja hyvinvointimatkailukohde, jossa on mahdollista majoittua, ruokailla ja kokeilla monia aktiviteetteja. Majoitusvaihtoehtoja on erilaista ja liikuntamahdollisuuksia on runsaasti sekä sisä- että ulkotiloissa. Keskuksessa järjestetään ympäri vuoden leirikouluja, yhdistysten leirejä, erilaisia tapahtumia ja konferensseja. Piispalassa panostetaan myös vastuullisuuteen ja kestävyyteen, ja keskukselle onkin myönnetty Green Key-ympäristömerkki sekä Sustainable Travel Finland-merkki.

Harjoitteluni aikana Piispalassa pääsin kokeilemaan restonomin työtehtäviä monipuolisesti. Työskentelin vastaanotossa, sen yhteydessä olevassa kahvilassa sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Vastaanotossa työni sisälsi tyypillistä asiakaspalvelua, puheluihin vastaamista, tila- ja vuokravälinevarausten tekemistä ja Opera-pohjaiseen varausjärjestelmään tutustumista. Kahviossa tehtäviini kuului kassalla toimiminen, tuotteiden esillepano ja tilojen siistiminen. Myynnin ja markkinoinnin osalta pääsin osallistumaan tapahtumien järjestämiseen, tuottamaan sisältöä nettisivuille, kirjoittamaan lehteen painettavan mainostekstin Piispalasta sekä osallistumaan uuden esitteen tekoon. Lisäksi sain seurata erilaisia koulutuksia ja kokouksia, joissa Piispalan henkilökuntaa oli mukana.

Monipuoliset työtehtävät sopivat minulle hyvin, sillä minulla ei entuudestaan ollut paljoa kokemusta alan töistä. Sekä vastaanotossa että toimiston puolella työskenteleminen antoi minulle kokonaisvaltaisemman kuvan ison leirikeskuksen toiminnasta. Harjoittelusta jäi käteen myös yleisiä työelämätaitoja sekä ymmärrystä matkailualan asiakkaista ja alan toimijoiden yhteistyöstä.

Kirjoittanut ja kuvannut:

Siiri Leppänen

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma

Restonomi (AMK)

Jätä kommentti