Suuntaava harjoittelu Hyvinkään kaupungin ateriapalveluilla ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä

Suoritin suuntaavan harjoitteluni Hyvinkään kaupungin ateriapalveluilla ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Harjoittelu koostui kahdesta viiden viikon jaksosta, joista toisen työskentelin ateriapalveluiden toimistolla ja toisen Ravitsemispalvelut Oy:n keskuskeittiöllä. Hyvinkään ateriapalvelut ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tuottavat yhteistyössä ruokapalveluita kaupungin päiväkodeille ja kouluille sekä Hyvinkään sairaalan henkilöstölle ja potilaille sekä terveyskeskuksen vuodeosastoille. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy on Hyvinkään kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisomistuksessa oleva sisäinen osakeyhtiö, ja se toimii Hyvinkään sairaalan yhteydessä.

Työtehtäväni ateriapalveluilla keskittyivät etenkin koulujen ravitsemuskasvatusta ja kouluruokasuositusten toteutumista tukevan materiaalin laatimiseen. Materiaalin luominen kouluille oli harjoitteluni kehitystehtävä, ja laadin sen pohjalta myös opinnäytetyöni. Materiaalin tekemisen ohella osallistuin ateriapalveluiden päivittäiseen toimintaan, kuten erilaisiin palavereihin ja asiakaskohdekäynteihin. Lisäksi pääsin perehtymään monipuolisesti esimerkiksi kouluruokailu- ja päiväkotiruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen, palvelukeittiöiden toimintaan, asiakaspalautteiden käsittelyyn sekä henkilöstö- ja taloushallintoon ja muuhun esimiestyöhön.

Ravitsemispalvelut Oy:llä sain mahdollisuuden työskennellä useissa eri keskuskeittiön työtehtävissä. Osallistuin muun muassa perustuotanto- ja dieettikeittiön ruoanvalmistukseen, henkilöstöravintolan toimintaan liittyviin tehtäviin, varastonhoitoon, koulu- ja päiväkotiruoan pakkaamiseen, potilasruoan jakeluun sekä astiahuoltoon ja keittiön puhtaanapitoon. Lisäksi sain tutustua työnjohdon ja henkilöstöhallinnon tehtäviin sekä tuotannonohjaukseen.

Sekä Hyvinkään ateriapalvelut että Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy olivat mielestäni mitä erinomaisimpia harjoittelupaikkoja restonomiopintojen suuntaavaan harjoitteluun. Molemmat organisaatiot tarjosivat harjoittelijalle hyvin monimuotoisia työtehtäviä. Harjoittelijana pääsin tutustumaan ateriapalvelutuotannon kokonaisuuteen aina suunnittelusta ja hankinnoista ruoanvalmistukseen ja ruokailun kehittämiseen. Sain myös mahdollisuuden tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin koulujen ja päiväkotien palvelukeittiöissä, ateriapalveluilla, keskuskeittiössä kuin organisaatioiden johdossakin. Minut otettiin molemmissa organisaatioissa upeasti osaksi työyhteisöä, ja harjoittelujaksot alan osaavien ja innostuneiden ammattilaisten parissa kehittivät osaamistani parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirjoittanut:

Venla Sunikka

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta (monimuoto)

Jätä kommentti