Videotuotantoa, itsensä johtamista ja oman yritystoiminnan kehittämistä – Kokemuksia esimiestason työharjoittelusta –

Moikka!

Olen Johanna – neljännen vuoden restonomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Suoritin esimiestason työharjoitteluni liittyen videotuotantoon ja oman yritystoimintani kehittämiseen. Kerron seuraavaksi omista kokemuksistani itsenäisen työharjoittelun suorittamiseen liittyen.

Tavoitteenani on perustaa tulevaisuudessa pieni yksityisyritys erilaisten luovien projektien, kuten videoiden tuottamiseen liittyen. Olin perustanut ennen harjoitteluni alkua kaksi uutta YouTube-kanavaa, ja harjoitteluni tarkoituksena oli tuottaa kanaville uusia videoita sekä kehittää kanavien toimintaa siten, että se voisi muuttua tulevaisuudessa kaupalliseksi.

Kanavani ovat nimeltään Kulkuri ja Kulkuri ASMR. Kulkuri ASMR -kanavalle tuotan erilaisia rentoutumisen tueksi tarkoitettuja videoita, kun taas Kulkuri-kanava toimii alustana sellaisille videoille, joita ei ole erityisesti tarkoitettu rentoutumiseen. Kulkuri-kanavalle tuotan muun muassa erilaisia My Day -tyyppisiä videoita tai yksittäisten aiheiden käsittelyyn keskittyviä keskusteluvideoita.

Työharjoitteluuni liittyvänä kehitystehtävänä keskityin kehittämään kanavieni ja erityisesti Kulkuri ASMR -kanavani brändiä. Tavoitteenani oli luoda ASMR-kanavastani entistä yhtenäisempi, jotta katsojien olisi helpompi tutustua kanavaani ja hahmottaa kanavani konsepti.

Edistin kanavani yhtenäisyyttä muun muassa poistamalla kanavaltani sellaisia videoita, jotka eivät olleet linjassa kanavani kehityssuunnan kanssa sekä muokkasin videoideni pikkukuvia yhtenäisemmiksi. Lisäksi aloin puhumaan videoillani englannin sijaan suomea, ja muutin videoideni julkaisupäiviä vastaamaan paremmin kuvausmahdollisuuksiani. 

Itsenäisen työharjoittelun suorittamiseen liittyi sekä erilaisia vahvuuksia että heikkouksia. Työharjoittelun vahvuutena oli muun muassa se, että pääsin työskentelemään rauhassa sellaisten projektien parissa, mitkä aidosti kiinnostavat minua ja mitä haluan päästä toteuttamaan myös jatkossa. Opin työharjoitteluni aikana paljon uutta omaan yritystoimintaani liittyen, mikä auttaa tulevaisuuden työskentelyäni.

Harjoittelun heikkoutena oli puolestaan se, että toimin itse omana harjoitteluohjaajanani, vaikka minulla ei ollut aiempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä. Tämän seurauksena oppiminen oli ajoittain hitaampaa, kun kaikki kehitys tapahtui omien kokemusten kautta ilman ulkopuolista ohjeistusta.

Toisena heikkoutena oli se, että YouTube-kanavieni toiminta ei ole vielä kaupallista, minkä vuoksi harjoittelustani jäi uupumaan tiettyjen esimiestyöhön liittyvien työtehtävien, kuten hinnoittelun tai budjetoinnin suorittamista.

Harjoittelun heikkouksista huolimatta koen, että hyödyin henkilökohtaisesti parhaiten harjoittelusta, jonka aikana sain työskennellä itsenäisesti. Pääsin tutustumaan rauhassa omiin toimintatapoihini sekä tunnustelemaan, miltä itsensä johtaminen tuntuu käytännössä.

Harjoittelun aikana minulle vahvistui tunne siitä, että haluan päästä jatkossakin työskentelemään mahdollisuuksien mukaan omien projektieni parissa ja kehittämään omia taitojani yrittäjyyteen liittyen.

Kirjoittaja: Johanna Oksanen

Jätä kommentti