Restonomi työharjoittelu kehittämishankkeessa

Suoritin suuntaavan harjoittelun kesällä 2021 Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun-hankkeessa. Kuulin hankkeesta, kun hankkeeseen haettiin projektiopintoihin opiskelijaa, joka kirjoittaisi matkailualueiden kuvauksia.

Hankkeen päätarkoituksena oli auttaa alueen matkailutarjonnan tuotteistamisessa, sekä helpottaa online ostettavuutta kuluttajan näkökulmasta. Hankkeessa oli mukana lukuisia alueen yrittäjiä ja 15 kuntaa. Hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy, joka sijaitsee Viitasaarella. Rahoituksen on myöntänyt TEM matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksesta.

Työskentelin hankkeessa suurimmaksi osaksi kotoa etäyhteyden päästä. Hankkeen aikana pääsin vierailemaan alueen eri matkailu- ja ravintolapalveluiden yrittäjien luona, sekä tutustumaan Päijänteen ja Keiteleen vesistöihin. Pääsin kokemaan upeita luonto ja ravintolaelämyksiä, joita en muuten ehkä olisi käynyt kokeilemassa.

Hankkeen aikana opin käyttämään tehokkaasti Microsoft Officen palveluita ja erityisesti Teamssia. Hankkeen aikana järjestettiin paljon Teams kokouksia ja aluksi oli aika jännittävää puhua monen yrittäjän edessä. Järjestimme yrittäjille tuotteistamis- ja hinnoittelukoulutuksia ja niitä oli mahtavaa suunnitella ja toteuttaa. On totta että asioita oppii parhaiten kun niitä opettaa muille. Itselleni ehkä suurin ”ahaa” elämys oli kuinka matkailupalveluita kannattaa hinnoitella ja miten niihin voidaan lisätä arvoa. Vierailimme myös muutaman yrittäjän luona ja olin heidän verkkosivuilleen uusia valokuvia. Opin myös käyttämään Bokun- varausjärjestelmää, sekä Johkua joka on suomalainen kaupankäyntijärjestelmä.

Työharjoittelun jälkeen jäin kesätöihin hankkeeseen. Parasta hankkeessa oli ehdottomasti se kuinka työssä sai käyttää ongelmanratkaisu kykyä ja luovuutta. Sain hankkeesta upeat yhteistyöverkostot ja opin paljon Keiteleen ja Päijänteen alueella toimivista yrittäjistä ja heidän tarjoamista palveluistaan. Hanke oli vaihtelevasti hyvin hektinen ja välillä vastavuoroisesti saatiin hengähtää ja tarkastella rauhassa tehtyjä toimenpiteitä. Huomasin harjoittelun aikana että pidän projektiluontoisista töistä jossa on selkeä alku ja loppu. Suurin kiitos hienosta harjoittelukokemuksesta kuuluu työtiimilleni. Oli mahtavaa päästä kehittämään ammatillista osaamista työympäristössä, joka rohkaisee luottamaan omiin kykyihin ja tarjoaa apua tarvittaessa. Toivonkin että saisin myös tulevaisuudessa toimia kehittämistyössä tai hankkeessa. Muutin juuri Uuteen-Seelantiin ja hakiessani täällä töitä olen huomannut kuinka täällä  arvostetaan suomalaista osaamista ja koulutusta, sekä ollaan todella kiinnostuneita turismin kestävän turismin kehittämisestä.

Teksti: Ronja Kivimäki, 3. vuoden restonomiopiskelija.