Ohjaamo Varkauden valmennuksessa monialainen yhteistyö nousee aidosti esiin

”Tänne on aina niin mukava tulla!” hehkuttavat TESSU2-valmentajat Päivi Kauppila ja Pirjo Hänninen aloittaessaan tällä tietoa viimeisen valmennuskerran Varkauden Ohjaamossa. Ohjaamo Varkaus on heille jo ennestään tuttu edellisen TESSU-projektin ajoilta muutama vuosi sitten.

On luonnollista, että aika ajoin Ohjaamojen henkilöstössä tapahtuu vaihdoksia. Tällöin monialaisen yhteistyön kehittämisessä saattaa tulla pysähdys. Ohjaamo Varkauden väki on kuitenkin pysynyt samana, mikä on yksi avain toimivan monialaisen yhteistyön onnistumiseen.

Varkauden Ohjaamolla on visio: Ohjaamo keskeiseksi toimijaksi alueella. Mikä sen mahdollistaa?

Toisin kuin monella muulla paikkakunnalla, Varkaudessa Ohjaamon perustamisessa ei käytetty hankerahaa vaan kaupunki rahoitti toiminnan itse. Tämä on tarjonnut hyvät lähtökohdat: kaupungin tahtotila on ollut alusta alkaen hyvä, Ohjaamoa arvostetaan ja tunnetaan paremmin. On saatu taklattua ”hallinnollisia ja byrokraattisia esteitä”.

Ohjaamon näkyvyys ja tunnettuus on tärkeää

Yksi Ohjaamojen suurimmista haasteista on viestintä. Toiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen vaatii jatkuvaa työtä, niin asiakkaiden kuin emo-organisaatioiden, päättäjien ja verkoston suuntaan. Ohjaamossa käyneet nuoret kyllä tuntevat jo hyvin Ohjaamon ja sen tarjoamat palvelut, mutta kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät.

Myös yhteistyökumppaneilla saattaa olla vahvoja, osin virheellisiäkin näkemyksiä Ohjaamon tarjonnasta ja toimintaperiaatteista. Opettaja saattaa todeta Ohjaamoon tutustumassa olevalle ryhmälleen, että ”Tämähän ei sitten teitä koske, kun teillä ei ole ongelmia”, ohjaamolaiset harmittelevat. Varkauden ohjaamolaiset kokevat vahvasti, että heidän yhteinen tehtävänsä on tuoda esille viestiä siitä, mikä Ohjaamo on!

Ohjaamon osaaminen on enemmän kuin osiensa summa

 

Valmennuksissa keskusteltiin muun muassa siitä, millaista osaamista Ohjaamoon kertyy.

”Monialainen yhteistyö mahdollistaa sen, että yksilöiden osaamisten väliin syntyy osaamista, joka ei kiinnity vain yhteen ihmiseen ja jota ei olisi yksin kenelläkään”, Päivi Kauppila avaa. Ohjaamoon kertyvä osaaminen on siis tietyllä tavalla enemmän kuin osiensa summa.

Osaamisia käsiteltiin ”osaamisympyrän” avulla. Osaamista kuvaava ympyrä jakautuu kolmeen osaamisalueeseen – palveluosaaminen, monialainen yhteistyöosaaminen sekä koordinaatio- ja johtamisosaaminen – ja jokainen osa-alue vielä ulko- ja sisäkehälle, erityiseen ja kaikille yhteiseen osaamiseen. Ohjaamossa on hyvä miettiä, mikä on sellaista osaamista, jota pitäisi olla kaikilla edes jossain määrin.

TESSU-valmentajat kiinnittivät huomiota siihen, että varkautelaiset listasivat paljon kaikille yhteisiä osaamisia. Suuremmissa Ohjaamoissa tehtäviä ja vastuita on helpompi ja luontevampi jakaa yksittäisille tai muutamille työntekijöille. Pienemmissä kaikkien on osattava vähän kaikkea, mikä toisaalta on haaste: asiat voivat jäädä roikkumaan, kun ne eivät ole selvästi kenenkään vastuulla.

Minun vai Ohjaamon asiakkaat?

Varkauden Ohjaamossa on aina puhuttu, että asiakkaat ovat yhteisiä. ”Kun tuon asiakkaani Ohjaamoon, hänestä tulee Ohjaamon asiakas”, etsivä nuorisotyöntekijä Suvi Mikkonen tiivistää. Valmentajien mukaan tämä voi tuntua pikkujutulta, mutta on itse asiassa merkittävä asia koko Ohjaamotoiminnan rakentumisen kannalta. ”Jos puhutaan, että on minun ja sinun asiakkaat, on hankala ajatella, mitä on monialainen yhteistyö. Silloin työskentely näyttäytyy saattaen vaihtaen -työskentelynä. Sellaisessa tilanteessa yritämme aina haastaa, että mitäpä jos ottaisitte asiakkaan vastaan yhdessä, näkisittekö holistisemmin asiakkaan tilanteen?”

”Kun Ohjaamo käynnistettiin, lähdimme oikealla tavalla liikkeelle, ei ole tarvinnut opetella uudestaan”, palveluohjaaja Jussi Väyrynen toteaa. Ohjaamon lähiesimies Kati Rytilahti lisää: ”Meillä kävi tuuri, että saatiin TESSU heti alusta mukaan, tuli heti yhteisö-ajatusta ja näkemystä. Se oli hyvä lähtökohta yhteisen työn tekemiseen.”

 

Teksti ja kuvat: Vesa Holm

Teksti on julkaistu aiemmin TESSU-blogissa.