Haloo – onko Muutos kotona?

Mikä on samalla hetkellä ajankohtaista ja ajatonta, pysyvää ja tilapäistä, hidasta ja salamannopeaa? Muutos. Muutos voi olla yhtä aikaa moniulotteinen: globaali, yhteiskunnallinen, yhteisöllinen ja henkilökohtainen. Muutos otetaan usein vastaan haasteena, mutta voiko sen kohdata mahdollisuutena? Miten sinä suhtaudut muutokseen?

Nykymuotoisessa muuttuvassa maailmassa arvot, asenne, ammattietiikka ja osaaminen ovat suuressa roolissa. Ohjaamokontekstissa nämä asiat eivät kosketa vain yksittäisiä työntekijöitä, vaan ne ovat koko Ohjaamoyhteisön yhteinen kivijalka. Arvot, asenne, ammattietiikka ja osaaminen kypsyvät ammatillisen kokemuksen ja yhteisen jakamisen myötä – myös asiakkaiden kanssa, erilaisissa ohjaustilanteissa.

Monialaisessa yhteisessä työssä hyvä johtaminen, oman ja toisten osaamisen arvostaminen ja vahva tekemisen meininki korostuvat. Monialainen työskentely mahdollistaa erilaisten toimintatapojen yhteensovittamisen tarjoten ketteryyttä, toisilta oppimista ja asiakkaiden hyväksi rakentuvan tiheämmän rihmaston.

On tärkeää tunnistaa omaa ja yhteisön osaamista, jossa arvot, asenteet ja ammattietiikka kietoutuvat toisiinsa. Tiedätkö mitä osaat ja mitä kollegasi osaavat?

Osaamisen sanoittaminen, sen näkyväksi tekeminen, tunnistaminen, toteuttaminen ja kehittäminen eivät ole vain arjen luksusta, vaan osa itsestään selvää työyhteisön kehittämistä, josta Ohjaamon kaikki toimijat kantavat yhdessä vastuun. On merkityksellistä, että Ohjaamossa tunnistetaan jokaisen yksilön vahvuudet ja osaaminen, annetaan mahdollisuus niiden käyttämiseen ja tuetaan niiden kehittymistä. Monialaisessa yhteisessä työssä on mahdollista nostaa jokaisen osaamisidentiteetti uuteen lentoon.

Kaaviokuva.Käsittelemme tuoreessa artikkelissa kestävän tulevaisuuden ulottuvuuksia ohjauksen näkökulmasta. Nostamme siinä esiin arvojen, asenteiden, ammattietiikan sekä osaamisen tärkeän roolin. Miten Ohjaamot voivat olla muutoksen tekijöitä sekä muutoksentekijöitä nyt ja tulevaisuudessa? Miten ohjauksella voidaan tukea asiakkaita kestävyysmurroksessa? Millaista on tulevaisuuden kestävä osaaminen? Mitä arvoja, asenteita, ammattietiikkaa ja osaamista vaaditaan tulevaisuuden työntekijältä?

Ohjaustyö ei perustu vain tietoon, taitoon ja osaamiseen, tarvitaan myös yhteistä arvojen, asenteiden ja ammattietiikan höystämää keskustelua. Näin toimien Ohjaamo voi olla tulevaisuudessakin vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuutta, ei vain selviämässä siitä.

 

TESSU-valmentajat Sanna Heino ja Soili Rinne sekä Anu Raudasoja, TESSUn ohjausryhmän jäsen
HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja HAMK Edu -tutkimusyksikkö

Sanna HeinoSoili Rinne