Hälsningar från IAEVG 2020/2021

TESSU2-projektin palveluita englanninkielellä, piirrettyjä ihmishahmoja.

Vi i TESSU2 har fått delta i en konferens som vi väntat ivrigt på. Den 44:e internationella IAEVG-konferensen ordnades online från Riga i Lettland 19-21.10.2021. (IAEVG står för International Association for Educational and Vocational Guidance). Konferensen, som ursprungligen skulle ha gått av stapeln hösten 2020, har behövt skjutas upp ett par gånger på grund av den pågående coronaviruspandemin. Genom att ordna konferensen online kunde arrangörerna garantera deltagarnas säkerhet. Moderatorn under konferensen berättar om hur allt planerats och förverkligas med vetskapen om att hela landet kan behöva stängas ner under konferensens tredje och sista dag. Ingen i arrangörsstaben visste alltså om det skulle gå att komma till jobbet för att slutföra konferensen, så särskilda förberedelser har behövts. Trots att Lettland gick in i en nedstängning påverkades varken program eller tidtabeller och vi kan konstatera att arrangörerna verkligen rodde i land det hela med bravur.

 

Under var och en av de tre konferensdagarna erbjöds vi ett digert program under tre och en halv timmes tid. Varje dag inleddes med keynote-pass, under vilka vi fick lyssna till flera inspirerande föreläsare från hela världen. Efter korta inslag med fokus på rörelse och välmående följde de parallella sessionerna med workshops och både paper- och posterpresentationer. Samtliga föreläsningar och bidrag kretsade kring konferensens tema: hur karriärvägledning kan maximera möjligheterna för individer, grupper, samhällen, utbildning och ekonomier. Deltagarna kunde välja mellan 14 parallella sessioner varje dag. Vi gavs goda möjligheter att ta del av aktuella frågeställningar och ny forskning, ur många olika perspektiv.

Under den tredje och sista konferensdagen var det dags för oss att presentera den poster som vi förberett för det här ändamålet i TESSU2: Promotion of transdisciplinary guidance and collaboration skills in One-Stop Guidance Centers. Den presenterades under sektionen Maximizing potential of individuals and groups. Det här bidraget berättar om Navigatorerna och syftet med TESSU2, hurdana tjänster som projektet erbjuder Navigatorernas personal, vad som är centralt i metoderna som används, samt erfarenheter och lärdomar av hur det sektorövergripande samarbetet har utvecklats under projekttiden.

 

Det var naturligtvis inte möjligt för oss att ta del av allt som sessionerna hade att erbjuda (allt som allt ingick 18 workshops, 52 papers och 7 posters i det slutliga programmet), men presentationerna spelades in och alla vi som deltog har möjlighet att under ett års tid ta del av material och inspelningar. I slutet av varje konferensdag hade en stund vikits för speciella event och nätverkande mellan deltagarna. Alla uppmuntrades att utforska varje lager och varje hörn av den virtuella konferensplattformen och dra nytta av alla de många möjligheterna till interaktivitet och nätverkande. Vi tackar för upplysande dagar och för att ha fått en inblick i vad som är på gång på nordiskt håll såväl som i övriga världen gällande karriärvägledning och livslångt lärande!

 

Camilla Stenbäck

Camilla Stenbäck
handledare
Åbo Akademi

 

Cilla

Cilla Nyman
handledare
Åbo Akademi