Mukaan matkaan hankkeen loppumetreillä

3 nyrkissä olevaa kättä ojennettuna yhteen pöydän yläpuolella

Tätä tekstiä kirjoittaessani olen toiminut vasta vähän reilun viikon lehtorina HAMKissa. Otin ilolla tiedon vastaan, että yhtenä osana työtehtäviini kuuluu olla mukana TESSU2-hankkeessa vetämässä valmennuksia Ohjaamoille. Itselleni luonteva tapa on työskennellä tiimissä ja tehdä töitä yhdessä muiden kanssa, siksi tuntuukin hyvältä solahtaa mukaan tähän joukkoon ja tähän hankkeeseen, jossa keskeisenä teemana on monialainen yhteistyö.

Ennen siirtymistä HAMKiin toimin lähes 20 vuoden ajan ammatillisella toisella asteella; erityisopettajana, opinto-ohjaajana ja viimeisimpänä opiskelijahyvinvointipäällikkönä. Itselleni lähellä sydäntä on työssäni ollut aina opiskelijat. Noihin vuosiin mahtuu monia opiskelijoita ja monia tarinoita. Joillakin matka on ollut kivikkoisempi kuin toisilla.

Usein taustalla on ollut paljon monialaista yhteistyötä, jotta opiskelijaa on voitu ohjata ja kannustaa opinnoissa ja muissakin elämän asioissa. Tuossa yhteistyössä pidän tärkeänä sitä, että toisiin luotetaan ja toisia kunnioitetaan. Luottamus ei kuitenkaan ole automaatio vaan vaatii yhteistä tekemistä ja yhteistä keskustelua.

Asfaltti, jossa liidulla kirjoitettu teksti YOU GOT THIS

Koronasta vauhtia myös Ohjaamojen digitalisaatioon ja uusiin toimintamuotoihin

Ohjaamo-maailma on minulle ennestään tuttu vähän toisesta näkökulmasta. Toimiessani opiskelijahyvinvointipäällikkönä sain olla mukana yhden Ohjaamon ohjausryhmässä. Lisäksi minun tiimistäni kaksi opinto-ohjaajaa toimi osa-aikaisesti neljässä eri Ohjaamossa. Tuona aikana olen päässyt näkemään onnistumisen hetkiä, mutta myös haasteita.

Erityisesti korona-aikana monella alalla on oltu aika tiukoilla, ja usein keskustelua on jouduttu käymään resurssien riittävyydestä, mikä varmasti näkyy myös Ohjaamoissa. Koronan seurauksena kuitenkin verkon välityksellä työskentely ja erilaiset digitaaliset sovellukset ovat tulleet toimijoille tutummiksi, joka mahdollistaa myös monialaisessa yhteistyössä uudenlaisia toimintamuotoja.

Myös oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut omat haasteensa. Toisaalta kuitenkin näen, että oppivelvollisten osalta Ohjaamoiden monialaista yhteistyötä voisi enemmän hyödyntää ja rakentaa paikallisia ratkaisuja ja yhteistyön malleja, ja sitä kautta lisätä myös ohjausosaamista.

Pieni, mutta iloinen onnistuminen viime kesältä oli oman alueen Ohjaamoissa yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut jälkiohjausinfot oppivelvollisille yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen. Vaikka askeleet voivat tuntua välillä pieniltä, niin useista pienistä askelista syntyy harppaus, joka on mahdollista yhteisellä tekemisellä ja ideoinnilla!

 

Heidi Lindholm Heidi Lindholm
TESSU-valmentaja
HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu