Onko tämä lähde merkitty oikein?

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa. 2006. Viitattu 10.2.2012. http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/arkisto/2006/ 18_10_2006_Palvelut2020_loppuraportti.pdf

Vastaus:
Itse ilmoittaisin hieman eri tavalla. Mutta ihan hyvin lukija tuostakin selvän saa.

Lähdemerkinnässä eri tiedot ilmoitetaan ikään kuin omina virkkeinään (piste välissä). Näin olen ymmärtänyt standardeja tutkaillessani.

JAMKissa lähdemerkinnän toisena tietona on aina julkaisuvuosi. Nyt sen tiedon tilalla on alaotsikko/alanimeke/alarivi.

Kaksoispiste (tai ajatusviiva) auttaa tässä:

Palvelut 2020: osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa. 2006. Viitattu 10.2.2012. http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/arkisto/2006/ 18_10_2006_Palvelut2020_loppuraportti.pdf.

Palvelut 2020 – osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa. 2006. Viitattu 10.2.2012. http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/arkisto/2006/ 18_10_2006_Palvelut2020_loppuraportti.pdf.

Tekstiviitteestä tulee tällöin aika pitkä.

Hyväksyisin tuon kuvailevan tai tarkentavan alaotsikon myös toisella tavalla ilmoitettuna, eli huomautuksena/täsmennyksenä:

Palvelut 2020. 2006. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa. Viitattu 10.2.2012. http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/arkisto/2006/ 18_10_2006_Palvelut2020_loppuraportti.pdf.

Jottei nämä pisteytykset ja pilkutukset olisi liian helppoja, katsoin juuri Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta (2008) esimerkkejä lähdemerkinnöistä. Niissä eri tietojen välillä voi olla piste, kaksoispiste, pilkku tai ihan vaan tyhjä välilyönti. Apua!