Yhdessä on lupa löytää uutta, oppia ja kasvaa

Ihmisiä pöydän äärellä.

Ensimmäiset Ohjaamot perustettiin yli 10 vuotta sitten, mutta suurin osa niistä syntyi vuosien 2014–2020 rakennerahastokauden aikana. Silloin rahoitusta päätettiin kohdentaa Ohjaamo-hankkeisiin. Samalla haluttiin rakentaa Ohjaamojen kehittämistyön vauhdittamiseksi tukihankkeiden verkosto. TESSU-projektit ovat olleet tämän tukiverkoston yksi merkittävä osa alusta alkaen – olemme auttaneet Ohjaamoja oivaltamaan monialaisen työn ja työotteen syvimmän olemuksen.

Tahto ja asenne ratkaisevat

Toimiva monialainen yhteistyö- ja ohjausosaaminen ei synny itsekseen sijoittamalla työntekijät samaan fyysiseen pisteeseen. Usein ihmisillä on kuitenkin aito usko siihen, että monialaista työtä tehdään, kun ollaan samassa työpisteessä. Monialaisen toiminta- ja työkulttuurin kehittämisessä tarvitaan ennen kaikkea osaamisen kehittämistä ja uudenlaista asennoitumista yhdessä työskentelyyn.

Ohjaamon toimivan monialaisen yhteistyön rakentamisessa tarvitaan tiimin hyvää sisäistä vuorovaikutusta, onnistunutta yhteistyön organisoitumista sekä Ohjaamon toimijoiden voimavaroja tukevaa yhteistyötä. Jotta Ohjaamojen palvelukyky ja saavutettavuus saadaan parhaalle mahdolliselle tasolle, on Ohjaamon toiminta mahdollistettava strategisella tasolla, jolloin voidaan jo puhua monialaisen toiminnan juurtumisesta rakennetasolle. Se on tahtotila, jolla varmistetaan, etteivät isommatkaan muutoksen tuulet sammuta Ohjaamon valoja.

Monialaisuuden aallokoissa Ohjaamojen rinnalla

TESSU-valmennukset ovat auttaneet Ohjaamoja kulkemaan kohti monialaista oppivan organisaation tapaista tiimitoimintaa, jossa opitaan toisilta, arvioidaan aktiivisesti omaa toimintaa ja jatketaan yhdessä kehittämistyötä.

Vuosina 2019–2020 TESSU-valmennuksiin ja konsultointeihin osallistui lähes 300 osallistujaa 42 Ohjaamosta. Osa valmennuksista ja konsultoinneista oli sellaisia, joihin osallistui yhden Ohjaamon toimijat ja verkosto, osassa oli mukana useamman Ohjaamon toimijoita.

Yksi suosituin tuen muodoistamme on ollut Toimiva monialainen Ohjaamo -valmennus, jonka pääsisältö on monialaisen toiminnan peruspilarit. Suosikkiteemoina valmennuksessa ovat olleet Ohjaamon tavoitteet ja lisäarvo, toisen työn ja osaamisten tunnistaminen sekä asiakasprosessien tarkastelu. Tämän valmennusmuodon tarve on ollut edelleen suuri, ja sitä on toteutettu monelle Ohjaamolle jopa useampaan kertaan. Suuri tarve selittyy toiminnan ja toimintaympäristön muutoksilla, kuten käynnistyneen työllisyyden kuntakokeilun alkaminen ja Ohjaamojen henkilöstövaihdokset.

Jos monialainen toimintatapa ei ole ehtinyt juurtua rakenteisiin henkilöstön vaihtuessa, Ohjaamo saattaa jäädä pysähdystilaan tai jopa palata lähtötilanteeseen. Taaksepäin meno ei ole aina huono juttu, sillä kehittämistyö etenee sykleissä. Joskus on hyvä palata juurille, jotta saadaan lisävauhtia uuden kehittämiseen. Silloin on hyvä muistaa, että tarvitaan yhteistä keskustelua ja puhetta, jotta päästään rakentamaan uudelleen yhteistä ymmärrystä ja luottamusta. TESSU-valmennus on mahdollistanut tämän tilan yhteiselle keskustelulle ja antanut työkaluja kehittämistyöhön.

Olen saanut uskallusta ja rohkeutta ottaa omassa Ohjaamossa esiin asioita ja lähteä kehittämään hankalalta tuntuneita asioita. (Palaute TESSU-valmennuksesta)

Koordinaattorista on moneksi – vertaistukea tarvitaan

Seisovia ihmisiä pitelemässä kuvan ulkopuolelle johtavia lankoja.
Koordinaattorin täytyy pitää langat käsissä. Kuvituskuva TESSU-valmennuksesta.

Ohjaamo tarvitsee johtajansa, vaikka Ohjaamo ei olekaan organisaatio eikä työnantaja vaan toimintaympäristö ja verkosto, josta palveluja tuotetaan. Ohjaamossa toimii koordinaattori, joka tavallaan vastaa Ohjaamon toiminnasta, päivittäisjohtamisesta ja tiimin arjen sujuvuudesta. Ohjaamon työntekijät tulevat eri organisaatiosta ja ovat emo-organisaationsa johdon alla. Siksi koordinaattorin työn yksi merkittävimmistä haasteista on johtaa ilman hallinnollista esihenkilöasemaa. Kun Ohjaamoa johdetaan ulkoa käsin, voi syntyä katkoksia tiedonkulussa, mikä aiheuttaa lisää ristiriitoja ja hämmennystä.

Koordinaattoreiden tarve saada vertaistukea arjen johtamisen kysymyksissä huomattiin erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. Niinpä uutena valmennustuotteena käynnistettiin syksyllä 2020 Ohjaamon koordinointiin ja johtamiseen painottuva valmennus sekä koordinaattoreiden vertaismentorointi. Valmennus ja vertaismentorointi osoittautuivat oikea-aikaisiksi ja osuviksi ja saavuttivat suuren suosion. Vertaisoppiminen on tuottanut konkreettisia käytänteitä ja kehittämisideoita omaan työhön, ja kokemusten jakaminen on lisännyt hyvinvointia. Lisäksi osallistujat verkostoituivat ja saivat intoa ryhmäytyä omiin pienryhmiin jatkaakseen TESSU-valmennuksen jälkeen omatoimisesti.

Tule mukaan matkalle löytämään ja oppimaan

TESSU on matkannut Ohjaamojen rinnalla vuodesta 2015 alkaen. Matkan varrelta olemme poimineet reppuun satoja kokemuksia, toimivia valmennustuotteita, välineitä ja työkaluja monialaisen työn kehittämiseen. Kokemuksia ja tuloksista olemme kertoneet mm. verkkosivuillamme, verkkolehdissä ja muissa julkaisuissa, sosiaalisen median kanavilla sekä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Yksi tapa tutustua toimintaamme on lukea vuosittaisia toimintakatsauksiamme. Viimeisin ilmestyi hiljattain ja sen löydät verkkosivuiltamme www.jamk.fi/tessu.

Auli Sesay

Auli Sesay
Projektipäällikkö, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu