Hymyileviä ihmisiä istuu pöydän ympärillä.

Hauskaa töissä – organisaatiokulttuuri Ohjaamon menestyksen selittäjänä?

Vieläkö muistat tunteen, kun osallistut oikein hyviin juhliin? Saavut paikalle ja tunnelma on jo katossa: ihmiset nauravat, tervehtivät sinua iloisesti ja kuuluu iloinen puheensorina. Voit aistia, kuinka hyväntuulinen energia huoneessa on, ja tunnet kuuluvasi joukkoon.

Tämänkaltainen voi olla vastaanotto myös Ohjaamossa. Ohjaamoja markkinoidaan rennolla otteella: ”olet aina oikeassa paikassa, Ohjaamoon olet tervetullut omana itsenäsi, tilanteessa kuin tilanteessa!” Välittömyys, helppous ja kaikenlainen esteettömyys korostuvat.

Jotkin Ohjaamot työntekijöineen muistuttavat enemmän hyvää ystäväpiiriä kuin joukkoa työntekijöitä. On naurua, kahvia ja aina kysytään, mitä kuuluu.

Olen kuitenkin kuullut myös sellaisen tarinan, jossa Ohjaamon ovella tulija kohdattiin aivan eri tavalla: tultiin kynnyksen yli tuulikaappiin vastaan, kysyttiin tervehtimättä, että ”milläs asioilla sinä täällä liikut”. Kun varsinaista palvelutarpeeksi puettavaa asiaa ei löytynyt, todettiin, että kellokin oli jo melkein kolme ja kohta mennään kiinni.

Mikä selittää sen, että joissakin Ohjaamoissa on niin hyvä meininki ja toisissa tunnelma on huomattavasti nuivempi? Yksi mahdollisuus on organisaatiokulttuuri.

Ohjaamojen uutta luova organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuria voi luonnehtia yhteisön kollektiiviseksi asenteeksi, tunneilmapiiriksi, joka organisaatiossa vallitsee. Se on mielenmaisema, joka ohjaa ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä. Organisaatiokulttuuri on hankalasti siirrettävissä ja kopioitavissa – ja erityisen hankalasti muutettavissa.

Hyvä uutinen on se, että yksi Ohjaamoissa vallitsevista organisaatiokulttuureista näyttää vastaavan erästä Risto Harisalon määrittelemää ideaalityyppiä: luovaa kulttuuria. Sille on ominaista henkilöstön luovuuden monipuolinen hyödyntäminen. Luova kulttuuri laajentaa ihmisten ajattelukykyä ja rohkaisee etsimään vaihtoehtoja. Se kannustaa ihmisiä auttamaan ja tukemaan toisiaan. Tällaisen organisaatiokulttuurin perustana on luottamus ihmisten haluun oppia ja ylittää jatkuvasti omat rajansa. Ihmiset ottavat kantaa toistensa ajatuksiin, innostavat toisiaan ja rohkaisevat – ja siten viihtyvät hyvin yhdessä, mikä näkyy myös asiakkaille. Kuulostaa toimivalta monialaiselta yhteistyöltä!

Kuvituskuva kaaviosta.Nuivempia organisaatiokulttuureja luonnehtii tulosten suoraviivainen tavoittelu ja niiden mitattavuuden korostaminen. Tällaisissa organisaatioissa kokoukset ovat täynnä pylväsdiagrammeja, tilastollisia käppyröitä ja käyriä, joilla osoitetaan, kuinka paljon asiakasmäärä, liikevoitto tai somenäkyvyys on kasvanut sitten viime kokouksen. Kellään ei ole kivaa ja unohtuu se, että kaikkia tärkeitä tuloksia ei voi mitata. Lisäksi tavoitteisiin pääsemiseksi organisaation on usein hyödynnettävä keskitettyä johtamista ja saavutusten järjestelmällistä mittaamista, mikä on omiaan stressaamaan alaisia ja tekemään työntekijöistä ainoastaan tavoitteiden toteuttamisen keinoja.

Luovassa kulttuurissa ihmiset tekevät työnsä tehokkaasti ja huolellisesti, mutta se ei ole työn ainut tarkoitus. Tarkoitus on myös luoda uutta, jakaa näkemyksiä ja ylittää raja-aitoja. Luovuus ja innovatiivisuus ovat vahvimmillaan silloin, kun erilaiset hallinnolliset ja institutionaaliset tekijät rajoittavat ihmisten välistä kanssakäymisistä mahdollisimman vähän. Monialaisilla Ohjaamoilla on kaikki potentiaali olla tällaisia kohtaamispaikkoja.

 

Taru Lilja
Taru Lilja

Projektitutkija, HAMK Edu -tutkimusyksikkö