Vipua ja vetoa töihin! -hanke tähyilee korkeakoulutettujen urapoluille

Vipua ja vetoa töihin! -hanke kehittää korkeasti koulutettujen uraohjauksen ja -neuvonnan palveluja ja heitä ohjaavien ammattilaisten osaamista. Valtakunnallisessa hankkeessa työskennellään korkeakoulutettujen uraohjaukseen liittyvien kysymysten parissa. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tukea eri ohjaustahojen välistä verkostoitumista ja vuoropuhelua erityisesti korkeakoulutettuja koskevissa työelämäkysymyksissä. Verkostojen kehittämisen osalta Vipua ja vetoa töihin! -hanke linkittyykin Opin ovi -hankeperheeseen, jossa on tehty…

Jatka lukemista

Opin ovi -klinikalla mietittiin hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista

Helsingin Kuntatalon Opin ovi -klinikalla mietittiin yhdessä sitä, miksi hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen on niin sietämättömän vaikeaa. ”Mikä tässä oikein mättää”, kyseli klinikan tähtivieras, Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro omassa puheenvuorossaan. Ura Ovi ry:n projektisuunnittelija Minna Kotilainen ja Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen esittelevät omien projektiensa hyvin onnistunutta arjen toimintaan juurruttamista ja lopulta aihetta pohdittiin…

Jatka lukemista

Valtakunnalliset Opin ovet vaihtoivat kuulumisia Hämeenlinnassa

Valtakunnallisten Opin ovien edustajia kokoontui lokakuun lopulla Hämeenlinnaan vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päättyvän projektikauden asioita. Paikalla oli edustus Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista, ERKKERI- ja STUDIO-projekteista, Osaava ohjaus- ja Unelmia uudesta työstä –projektista sekä alueellisista  Palvelupiste-AikuiskoulutusEP. Juurruttaminen askarruttaa Unelmia uudesta työstä -projektin projektipäällikkö Sikke Leinikin mukaan hanke lanseerasi viime keväänä kaksi tutkimusta, toisen tekijänoikeuksista työntekijän kannalta ja toisen…

Jatka lukemista

Hei me reissataan!

Syksyn ehdottomasti suosituin päässä pyörivä rallatus on ollut: ” Matkustan ympäri Suomenmaan, laukussa iPad ja nauhuri vaan. Jos mua pikkuisen onnistaa, niin tarinoita Opin ovista saan”. Näin on. Onneksi ei aina ole tarvinnut yksin matkustaa, kun seurana on ollut ajoittain jompikumpi projektisuunnittelija. Tällä kertaa tarinoita löytyy Valkeakoskelta, Porvoosta, Porista ja Kouvolasta. Ura Ovi ry jatkaa…

Jatka lukemista

Keski-Suomi käynnisti ponnekkaasti ohjauksen verkostojen aktivoinnin

Alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja/tai koordinaatiovastuu sekä ohjausosaamisen kehittäminen eri hallinnonaloilla on määritelty ELY-keskusten tehtäväksi. Keski-Suomen ELY-keskus onkin ryhtynyt tuumasta toimeen ja toteuttanut teemaan liittyviä kohtaamisia ja tapahtumia. Yksi näistä oli 1.11.2012 Jyväskylän Laajavuoressa järjestetty Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivä. Tilaisuudessa pohdittiin moniammatillisen ja -hallinnollisen verkostotyön haasteita ja ratkaisuja, alueen verkostoitumistarpeita. Samalla nuorten ja aikuisten ohjauksen…

Jatka lukemista

Vipua ja vetoa töihin! –projektet kollar upp karriärvägar för högutbildade

Vipua ja vetoa töihin! –projektet utvecklar tjänster för karriärhandledning och rådgivning, vilka riktas till högutbildade, och kunnandet hos de yrkesmänniskor som handleder högutbildade. I det nationella projektet arbetar man med frågor som rör karriärhandledning av högutbildade. Ett centralt mål för projektet är att stöda bildande av nätverk och dialog mellan olika handledningsinstanser, speciellt när det…

Jatka lukemista

Vid Läroporten-kliniken funderade man kring etablering av god praxis

Under Läroportenkliniken vid Kommunhuset i Helsingfors funderade man tillsammans på varför det är så olidligt svårt att etablera god praxis. ”Vad är problemet”, frågade klinikens gästande stjärna, Björneborgs stads utvecklingschef Timo Aro i sitt eget anförande. Föreningen Ura Ovi ry:s projektplanerare Minna Kotilainen och Läroporten i Mellersta-Finlands projektchef Eeva Mäkinen presenterade sina framfångar med att…

Jatka lukemista

De nationella Läroportarna utbytte erfarenheter i Tavastehus

Representanter för de nationella Läroportarna samlades i slutet av oktober i Tavastehus för att utbyta erfarenheter och diskutera olika frågor i samband med att projektperioden går mot sitt slut. På plats fanns representanter för Koordinationsprojektet för Vuxenutbildning, ERKKERI- och STUDIO-projekten, Osaava ohjaus- och Unelmia uudesta työstä –projekten samt för den regionala Palvelupiste-AikuiskoulutusEP. Förankringen förbryllar Enligt…

Jatka lukemista

Hej vi är ute och reser!

Hela hösten har den här ramsan ekat i mitt huvud: ” Jag reser runt i hela Finland, i väskan har jag iPad och band. Med lite tur ska det gå som smort, jag får höra mycket om Läroport”. Så står det nu till. Lyckligtvis har jag inte hela tiden behövt resa ensam, utan ibland haft…

Jatka lukemista

Mellersta Finland satte energiskt igång med att aktivera handledningsnätverken

Det är ELY- eller NTM-centralernas uttalade uppgift att bära regionalt ansvar för utveckling och/eller koordinering av den livslånga handledningen och att utveckla de olika förvaltningarnas handledningsfärdigheter. NTM-centralen i Mellersta Finland har gått från tanke till handling och genomfört sammankomster och evenemang i anslutning till detta tema. Ett sådant var den regionala nätverksdagen för livslång handledning…

Jatka lukemista