Category Archives: Uutiskirje 09/2012

Vipua ja vetoa töihin! -hanke tähyilee korkeakoulutettujen urapoluille

Vipua ja vetoa töihin! -hanke kehittää korkeasti koulutettujen uraohjauksen ja -neuvonnan palveluja ja heitä ohjaavien ammattilaisten osaamista. Valtakunnallisessa hankkeessa työskennellään korkeakoulutettujen uraohjaukseen liittyvien kysymysten parissa.

Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tukea eri ohjaustahojen välistä verkostoitumista ja vuoropuhelua erityisesti korkeakoulutettuja koskevissa työelämäkysymyksissä. Verkostojen kehittämisen osalta Vipua ja vetoa töihin! -hanke linkittyykin Opin ovi -hankeperheeseen, jossa on tehty arvokasta työtä alueellisen verkostoyhteistyön lisäämiseksi.

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeen toteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Hanke saa rahoitusta opetusministeriön valtakunnallisesta ESR-kehittämisohjelman 2007–2013 toimintalinjasta 3, Osaajana työmarkkinoille –kehittämisohjelmasta. Hankkeen kansallinen rahoittaja on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Read More »

Opin ovi -klinikalla mietittiin hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista

Helsingin Kuntatalon Opin ovi -klinikalla mietittiin yhdessä sitä, miksi hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen on niin sietämättömän vaikeaa.

”Mikä tässä oikein mättää”, kyseli klinikan tähtivieras, Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro omassa puheenvuorossaan. Ura Ovi ry:n projektisuunnittelija Minna Kotilainen ja Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen esittelevät omien projektiensa hyvin onnistunutta arjen toimintaan juurruttamista ja lopulta aihetta pohdittiin vielä koko joukolla koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvisen vetämissä harjoituksissa.

Read More »

Valtakunnalliset Opin ovet vaihtoivat kuulumisia Hämeenlinnassa

Valtakunnallisten Opin ovien edustajia kokoontui lokakuun lopulla Hämeenlinnaan vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päättyvän projektikauden asioita. Paikalla oli edustus Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista, ERKKERI- ja STUDIO-projekteista, Osaava ohjaus- ja Unelmia uudesta työstä –projektista sekä alueellisista  Palvelupiste-AikuiskoulutusEP.

Juurruttaminen askarruttaa

Valtakunnalliset Opin ovet kokoontuivat Hämeenlinnassa.

Unelmia uudesta työstä -projektin projektipäällikkö Sikke Leinikin mukaan hanke lanseerasi viime keväänä kaksi tutkimusta, toisen tekijänoikeuksista työntekijän kannalta ja toisen tuntiopettajien sosioekonomisista taidoista.

”Projektille on haettu jatkoaikaa maaliskuun loppuun, sillä juurruttamisprosessia ei voida aloittaa ilman tutkimusten tuloksia.”

ERKKERIn tuore projektipäällikkö Jorma Sinkkonen näki oman projektinsa keskeisimpänä asiana kehitettyjen tuotteiden eloonjäämisen varmistamisen.

Read More »

Hei me reissataan!

Syksyn ehdottomasti suosituin päässä pyörivä rallatus on ollut: ” Matkustan ympäri Suomenmaan, laukussa iPad ja nauhuri vaan. Jos mua pikkuisen onnistaa, niin tarinoita Opin ovista saan”. Näin on. Onneksi ei aina ole tarvinnut yksin matkustaa, kun seurana on ollut ajoittain jompikumpi projektisuunnittelija. Tällä kertaa tarinoita löytyy Valkeakoskelta, Porvoosta, Porista ja Kouvolasta.

Ura Ovi ry jatkaa Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa – ja PYÖRRE -projektin toimintaa Valkeakoskella 19.10

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa on saanut jatkoaikaa.

Lokakuu 19. päivä ja huomaan, että ulkona on pimeää ja sateista. Kaamosmasennusta auttamattomasti ilmassa, joten valohoito korviin aamukahvin lomassa on paikallaan.  Sitten vaan reppu kainaloon ja Jarpan nokka kohti Pirkanmaata. Valkeakoskella pääsin kuuntelemaan Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan itsearviointityöpajaa, jossa käytiin tarkasti läpi Kuntoutussäätiön toteuttaman kyselyn tuloksia. Ylpeitä oltiin rakennetusta Opin ovi -neuvontapisteestä, yhteistyöverkoston tuottamista, vakiintuneista asiakastapahtumista, monipuolisesta verkostosta, ohjausprosessien kuvauksesta ja vuosikellosta.

Projekti on saanut jatkoaikaa 30.6.2013 saakka ja aikoo pyörittää projektin jälkeen toimintaansa Ura Ovi ry:n muodossa. Yhdistyksen tavoitteena on ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyteen liukumista yksilö- ja ryhmäohjauksellisin keinoin sekä auttaa pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita palveluohjauksellisella työotteella yhteistyössä alueen verkoston kanssa. Siinäpä yksi vaihtoehtomalli jatkuvuuden turvaamiselle myös muille Opin oville. Ura Ovi ry -mallia esiteltiin Opin ovi -klinikka Helsingissä 20.11. ja esityksen videota voi käydä katsomassa www.opinovi.fi/klinikat

Read More »

Keski-Suomi käynnisti ponnekkaasti ohjauksen verkostojen aktivoinnin

Alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja/tai koordinaatiovastuu sekä ohjausosaamisen kehittäminen eri hallinnonaloilla on määritelty ELY-keskusten tehtäväksi. Keski-Suomen ELY-keskus onkin ryhtynyt tuumasta toimeen ja toteuttanut teemaan liittyviä kohtaamisia ja tapahtumia.

Yksi näistä oli 1.11.2012 Jyväskylän Laajavuoressa järjestetty Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivä. Tilaisuudessa pohdittiin moniammatillisen ja -hallinnollisen verkostotyön haasteita ja ratkaisuja, alueen verkostoitumistarpeita. Samalla nuorten ja aikuisten ohjauksen parissa työskentelevät tutustuivat konkreettisesti toisiinsa.

Yksin tekeminen on historiaa

Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivässä mietittiin verkostotyön haasteita ja ratkaisuja.

Koulutuspäällikkö Marja Pudas (Keski-Suomen ELY), rehtori Seija Nykänen (Vaajakosken koulu) ja verkostovalmentaja Hannele Torvinen (JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti) saattelivat osallistujat verkostojen maailmaan ja kannustivat verkostomaiseen työotteeseen.

Päivän aikana pohdittiin ohjauksen verkostoitumistarpeita ja erilaisia verkostojen työvälineitä Keski-Suomessa. Elämme ja teemme työtämme entistä herkemmässä ja monimutkaisemmassa maailmassa, missä kaikki kytkeytyy jollain tavoin toisiinsa. Verkostot ovat tämän uuden aikakauden organisoitumisen muoto, ja niillä voidaan tarkoittaa kumppanuuksia, pelisääntöjä sisältäviä verkostostrategioita, yhteisiä prosesseja, foorumeita sekä arvostusta ja resursseja.

Read More »

Vipua ja vetoa töihin! –projektet kollar upp karriärvägar för högutbildade

Vipua ja vetoa töihin! –projektet utvecklar tjänster för karriärhandledning och rådgivning, vilka riktas till högutbildade, och kunnandet hos de yrkesmänniskor som handleder högutbildade. I det nationella projektet arbetar man med frågor som rör karriärhandledning av högutbildade.

Ett centralt mål för projektet är att stöda bildande av nätverk och dialog mellan olika handledningsinstanser, speciellt när det gäller högutbildades arbetslivsfrågor. När det gäller utvecklandet av nätverk är det också så att Vipua ja vetoa töihin! –projektet anknyter till Läroporten-projektfamiljen, där man gjort ett värdefullt arbete för att öka det regionala nätverkssamarbetet.

Vipua ja vetoa töihin! –projektet föreverkligas av Turun ammattikorkeakoulu i Åbo, Hämeen ammattikorkeakoulu i Tavastehus, Tammerfors universitet och Åbo universitet. Projektet erhåller finansiering via undervisningsministeriets nationella ESR-utvecklingsprogram 2007–2013 och dess prioritering 3, ”Med ökad kunskap in på arbetsmarknaden” – utvecklingsprogrammet. Nationell finansiär är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Read More »

Vid Läroporten-kliniken funderade man kring etablering av god praxis

Under Läroportenkliniken vid Kommunhuset i Helsingfors funderade man tillsammans på varför det är så olidligt svårt att etablera god praxis.

”Vad är problemet”, frågade klinikens gästande stjärna, Björneborgs stads utvecklingschef Timo Aro i sitt eget anförande. Föreningen Ura Ovi ry:s projektplanerare Minna Kotilainen och Läroporten i Mellersta-Finlands projektchef Eeva Mäkinen presenterade sina framfångar med att lyckas etablera egna projekt i den vardagliga aktiviteten, och till slut funderade man ännu tillsammans på ämnet inom ramen för övningar som leddes av koordinationsprojektets nätverkscoach Hannele Torvinen.

Read More »

De nationella Läroportarna utbytte erfarenheter i Tavastehus

Representanter för de nationella Läroportarna samlades i slutet av oktober i Tavastehus för att utbyta erfarenheter och diskutera olika frågor i samband med att projektperioden går mot sitt slut. På plats fanns representanter för Koordinationsprojektet för Vuxenutbildning, ERKKERI- och STUDIO-projekten, Osaava ohjaus- och Unelmia uudesta työstä –projekten samt för den regionala Palvelupiste-AikuiskoulutusEP.

Förankringen förbryllar

Enligt projektchefen för Unelma uudesta työstä –projektet (Drömmen om ett nytt arbete) Sikke Leinikki gav projektet förra våren ut två undersökningar, den ena om upphovsrätt sett ur arbetstagarens synvinkel och den andra om timlärarnas socioekonomiska färdigheter.

”Vi har ansökt om tilläggstid för projektet fram till slutet av mars, eftersom förankringsprocessen inte kan inledas före vi har resultaten från undersökningen.”

Read More »

Hej vi är ute och reser!

Hela hösten har den här ramsan ekat i mitt huvud: ” Jag reser runt i hela Finland, i väskan har jag iPad och band. Med lite tur ska det gå som smort, jag får höra mycket om Läroport”. Så står det nu till. Lyckligtvis har jag inte hela tiden behövt resa ensam, utan ibland haft sällskap av endera projektplaneraren. Denna gång hittar vi berättelser i Valkeakoski, Borgå, Björneborg och Kouvola.

Read More »

Mellersta Finland satte energiskt igång med att aktivera handledningsnätverken

Det är ELY- eller NTM-centralernas uttalade uppgift att bära regionalt ansvar för utveckling och/eller koordinering av den livslånga handledningen och att utveckla de olika förvaltningarnas handledningsfärdigheter. NTM-centralen i Mellersta Finland har gått från tanke till handling och genomfört sammankomster och evenemang i anslutning till detta tema.

Ett sådant var den regionala nätverksdagen för livslång handledning som ordnades i Laajavuori i Jyväskylä 1.11.2012. Vid evenemanget diskuterades det mångprofessionella och tväradministrativa nätverksarbetets utmaningar och lösningar, regionens behov av nätverkande. Samtidigt fick de som arbetar med handledning av unga och vuxna konkret bekanta sig med varandra.

Read More »