TESSU liikkeellä – taas mennään ohjauksen maailmassa!

Yhteiskunnan huomio on tällä hetkellä kiinnittynyt erityisesti nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Valtio ja EU tukevat kehittämistoimenpiteitä, joilla varmistetaan nuorten sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Osana tätä toimintaa on käynnistetty eri puolille Suomea nuorten Ohjaamoita. Vuodesta 2014 alkaen toimineet Ohjaamot tukevat matalan kynnyksen periaatteella ja laaja-alaisesti eri elämänalueilla – ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus koulutukseen, työllistymiseen ja…

Continue reading

Avaintaitoja Angersissa

Aikuisten työelämävalmiuksiin keskittyvä Key Tutors -hanke käynnistyi viiden partnerin voimin Loire-joen laaksossa. Ranskalainen koordinaattori, Familles Rurales -organisaatio oli järjestänyt kahden päivän kick off -seminaarin viehättävässä ranskalaisessa Angersin kaupungissa.

Continue reading
Academia-lähtövalmennus

Voimaantumista ja kansainvälisyyttä ohjaustyöhön

Academia-opintovierailut vievät tänäkin keväänä ohjausalan osaajia Eurooppaan. Kansainvälistymisen, verkostoitumisen ja tietysti osaamisen kehittämisen lisäksi vierailut on koettu varsin voimaannuttavina. Olemmekin melkoisen iloisia saadessamme koordinoida jälleen vierailuja, joiden lähtövalmennus pidettiin helmikuussa. Matkaan on lähdössä yhteensä 17 osallistujaa.

Continue reading

Inspiraatiota, hallittua ajattelua ja välittämistä – tavoitteena laadukas ohjauspolku

Sinisen värin luonnehdinta “inspiraatiota, ajattelua ja välittämistä”, sopii hyvin Best Links Up to Employment (BLUE) -hankkeeseen. BLUEssa suomalaiset, hollantilaiset ja itävaltalaiset miettivät, kehittävät ja ideoivat tehokkaita ohjausmenetelmiä sekä -järjestelmiä. Tavoite on vähentää nuorten koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan siirtyä työelämään. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu asiantuntijana Kaksivuotinen BLUE-hanke kuuluu Lifelong Learning Programme (LLP), Leonardo da Vinci…

Continue reading

Yhteinen Opinpaikka

Opinpaikka-tapahtuman nostattama pöly ja paperilennokit ovat pikku hiljaa laskeutuneet. Tapahtuman järjestäjien kiire ei loppunut tapahtumaan, vaan jälkihoito työllistää lähes yhtä paljon kuin itse tapahtuman valmistelu. Mutta jälkihoitoa on kiva tehdä, kun päällimmäisenä on onnistumisen kokemus. On aika summata tuloksia. Vuoden merkittävin Opinpaikasta haluttiin vuoden merkittävin aikuisten ohjauksen tapahtuma. Tapahtuman merkitys näkyy varmaan pitkässä juoksussa, mutta…

Continue reading

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ja ERKKERI valmistelevat Opinpaikkaa

Opin ovi –hankeperheellä oli tarve ja tahto. Tarve tehdä aikuisten ohjauksen kehittämistyötä näkyväksi ja tahto tehdä tapahtuma, joka erottuu. Syntyi ajatus Opinpaikasta – vuoden merkittävimmästä aikuisten ohjauksen tapahtumasta. Opinpaikka-tapahtuman taustalla on koko Opin ovi –hankeperhe. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes 40 alueellista sekä nippua valtakunnallisia projekteja. Tapahtuman järjestelyistä merkittävä vastuu on JAMK/AOKK:n koordinoimilla projekteilla Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti…

Continue reading

STUDIOsta innovatiivisia käytänteitä aikuiskoulutukseen

STUDIO – Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittämisprojekti on hanke, jonka tavoitteena on lisätä aikuiskouluttajina toimivien pedagogista osaamista ja ohjauksellisia taitoja. Projektissa tuotetaan koulutuksia, joiden avulla kohotetaan kouluttajien pedagogista perusosaamista ja luodaan uusia tapoja toteuttaa aikuiskoulutusta. STUDIO kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen. Projektissa kehitetyistä aikuiskoulutuksen käytänteistä voi lukea syksyllä 2011 ilmestyvästä Meidän Helmet -julkaisusta. Juuri…

Continue reading