”Meissä kaikissa asuu pieni ohjaaja”

AMKista uralle! –projektin ”Ohjauksellinen työote” –valmennus alkoi JAMKissa. Pääsemme seuraamaan osallistujien tunnelmia jokaisen valmennuskerran jälkeen blogissamme – tässä ensimmäiset fiilikset.

Maanantaina 25.9. aloitimme Ohjauksellinen työote -valmennuksen, joka on osa AMKista uralle! -projektia. Valmennukseen kuuluu kolme kontaktikertaa ja niitä edeltävät, omaa oppimista tukevat itsenäiset tehtävät. Valmennus on suunnattu JAMKin opiskelija- ja kansainvälistymispalveluiden sekä kirjaston henkilöstölle ja opiskelijakunta JAMKOn toimijoille. Valmennusta olikin aloittamassa yli kaksikymmentä innokasta oppijaa eri puolilta JAMKia.

Aloitimme päivän tutustumalla toisiimme ja toistemme sen hetkiseen tunnetilaan tunnetilakorttien avulla. Kortit olivat omintakeisia ja rikkoivatkin alkujännityksen nauruksi. Mikä mainio keino tutustumiseen ja toimintaan orientoitumiseen! Alkulämmittelyjen jälkeen kävimme läpi ohjauksen käsitettä ja sitä, mitä me osallistujat ajattelemme ohjauksen olevan. Ryhmäkeskustelujen päätteeksi seinälle kootuissa post it -lapuissa vilahtelivat muun muassa sanat kunnioitus, vuorovaikutus, kuunteleminen, tukeminen ja asiantuntijatiedon välittäminen. Vaikka lappuja oli paljon, vaikuttivat kaikki osallistujat olevan samoilla linjoilla siitä, mitä onnistuneen ohjauksen tulisi pitää sisällään.

Pullakahvien myötä siirryimme seuraavaan aiheeseen, joka oli ohjauksen tavoitteet JAMKissa. Koska valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien omaa ohjaustyön osaamista, oli olennaista pohtia ohjauksen eri ulottuvuuksia yhdessä. Tätä teemaa pohdimme ryhmissä seuraavien otsikoiden alle: oppimisen ohjaus, persoonallisuuden kasvun ja kehityksen tukeminen sekä uravalinnan ohjaus. Samalla keskustelimme omista töistämme ohjauksen saralla, sillä näin saimme luotua aiempaa kattavamman kuvan myös toistemme toimenkuvista osana opiskelijoiden ohjausta.

Ensimmäisen valmennuskerran lopuksi pääsimme testaamaan myös omaa tietämystämme JAMKin ohjaus- ja tukipalveluiden toimijoista. Saimme täyttääksemme tehtävän otsikolla ”Keneen puoleen käännymme, kun…”. Listaan tuli monenlaisia henkilöitä ja pohdimme, että tällainen lista JAMKin henkilökunnan käyttöön oikeine vastauksineen olisi oikein oivallinen apuväline kaikille ohjaustyötä tekeville. Meillä JAMKissa on kuitenkin monia ohjauksen ja tuen toimijoita, eikä henkilöstölläkään ole aina välttämättä selkeää kuvaa siitä, minkä tahon puoleen opiskelijoita tulisi milloinkin ohjata.

Kaiken kaikkiaan valmennuksessa oli keskusteleva, salliva ja lämmin tunnelma.  Jännityksellä jäämmekin odottamaan seuraavaa valmennustapaamista 26.10., jossa käsittelemme mm. vuorovaikutusta ja opiskelijan kohtaamista ratkaisukeskeisen työotteen näkökulmasta. ”Meissä kaikissa asuu pieni ohjaaja”, voimme todeta koulutuksen tässä vaiheessa. Rinnalla kulkeva, kuunteleva, realistisia vaihtoehtoja tarjoava ohjaaja on monelle opiskelijalle tärkeä tuki hektisessä opiskelumaailmassa. Tärkeintä on muistaa, että oman ohjauksensa keskiössä on opiskelija, joka subjektina tekee itse elämäänsä koskevat valinnat ja vastaa niistä – myös ohjauksen kentällä.

Teksti: Irja Keralampi, Elina Oksanen ja Raisa Sarén

Ohjauksellinen työote –valmennuksen tavoitteena on vahvistaa JAMKin ohjauskäytänteitä ja tukipalveluhenkilöstön ohjauksellista työotetta. Valmennukseen kuuluu kolme tapaamista (25.9., 26.10. ja 21.11.2017) sekä toiminnallista työskentelyä tapaamisten välillä.