Ohjauksellinen työote -valmennus: omat ohjaustaidot

AMKista uralle! –projektin “Ohjauksellinen työote” –valmennus jatkuu JAMKissa. Pääsemme seuraamaan osallistujien tunnelmia jokaisen valmennuskerran jälkeen blogissamme – tässä toisen kerran fiilikset.

Valmennuksessa kävimme tällä kertaa läpi erilaisia lähestymistapoja ohjaukseen. Entäpä jos lähestymme nyt itse omia ohjaustaitojamme valmennuksen kysymysten kautta?

Lähdetään liikkeelle asteikkokysymyksellä. Millaiset ovat tukipalveluhenkilöstön ohjaustaidot asteikolla 1-10? Miten tyytyväisiä itse olemme ohjaustaitoihimme ja miten muut ne kokevat?

Poikkeuskysymys auttaa miettimään, mitkä asiat jo hallitsemme ohjauksessa ja mikä sujuu nyt? Monesti tulee takerruttua kehittämiskohteisiin, mutta moni asia on varmasti jo nyt hyvällä tasolla.

Ihmekysymyksen kautta ohjaustaitomme voivat saada uuden ulottuvuuden: Millaisia super-ohjaajia olisimme ihannetilanteessa ja miten opiskelijat ja JAMK hyötyisivät tästä?

Ohjaustyötä tekevät enemmän tai vähemmän kaikki koulutusorganisaatiossa työskentelevät henkilöt. Tätä ei välttämättä nähdä kokonaisvaltaisesti ja sen vuoksi tällaiset koulutukset olisivat tärkeä osa koko henkilökunnan perehdytyksessä. Ohjauskoulutus voisi olla laatukäsikirjassa koskien koko organisaatiota.

Opetutorille suunnattua osaamismerkkiä voisi suunnata myös muille JAMKissa ohjaustyötä tekeville räätälöidysti. Uudet työntekijät tulisi perehdyttää ohjauksen ihmeelliseen maailmaan. Valmennuksessa katsottavissa ollut ohjausvideo olisi hyvä ensimmäinen askel henkilöstön perehdyttämiseen ohjauksen osalta.

Sitä olettaa, että vuosien aikana on itsellä kehittyneet ohjaustaidot. Sitten sitä huomaa, että oma suu käy enemmän kuin ohjattavalla. Ratkaisut olisi niin helppo tehdä ohjattavan puolesta. Tärkeintä olisi kuitenkin kuunnella. Kun valmennuksessa keskittyi kerrankin kuuntelemaan, mitä toinen sanoi, huomasi, että vau, tältäkö se kuunteleminen tuntuu. Tämän tunteen soisi heräävän kaikissa ohjaustyötä tekevissä.

Teksti: Piia Hynynen, Mari Hyvönen ja Soile Korhonen

Ensimmäisen valmennuskerran tunnelmat.

Ohjauksellinen työote –valmennuksen tavoitteena on vahvistaa JAMKin ohjauskäytänteitä ja tukipalveluhenkilöstön ohjauksellista työotetta. Valmennukseen kuuluu kolme tapaamista (25.9., 26.10. ja 21.11.2017) sekä toiminnallista työskentelyä tapaamisten välillä.