Outside in, Inside out -hankkeen päätöskokous Hollannissa

Kaksi vuotta kestänyt Outside in, Inside out -projekti saatiin päätökseen syyskuun puolivälissä. Samoin kuin projektin aloituskokous, myös päätöstapaaminen pidettiin S´Hertogenboschin viehättävässä kaupungissa Hollannissa 17.-18.9.2018. Mukana olivat kaikki toimijat Englannista, Itävallasta, Hollannista ja meiltä Suomesta jamkilaiset Nina Kaari, Anne Leppänen ja Seija Koskela.

SHertogenboschin viehättävä kaupunki Hollannissa

Hankkeessa oli tavoitteena kehittää perus- ja keskiasteen opiskelijoiden ja opettajien työelämätietoutta. Hankkeen alussa todettiin yhteisesti, että useissa Euroopan maissa nuoret tekevät tai joutuvat tekemään jatko-opintoja koskevan päätöksensä puutteellisten työelämätietojen varassa. Opettajat ja ohjaajatkaan eivät tunne nykypäivän työelämää niin hyvin, että osaisivat ohjata oppilaitaan näkemään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita muuttuva työelämä tarjoaa.

Hankkeen aikana kehitettiin malleja oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön parantamiseen, koottiin ohjaajille työkalupakki uraohjausta helpottamaan ja työelämätiedon opettamisen tueksi sekä luotiin malli, jonka avulla voidaan toteuttaa opettajien täydennyskoulutusta hankkeen teemojen ympärillä. Jamkilaisten vastuulla oli laatia teoreettinen viitekehys, johon muut kehitetyt käytännöt ja toiminnot perustuvat.

Kaikista projektin eri osa-alueista on tulossa erilliset julkaisut syksyn aikana. Samoin hankkeen myöhemmin julkistettavalta nettisivulta löytyvät kaikki hankkeessa kehitetyt työkalut ja oppaat.

Projektin asiantuntija Anne Leppänen päätöstapaamisessa valmistamassa paikallisia herkkuja.Projektin päätteeksi pääsimme osallistumaan paikallisen herkun, Boschebolin, tekemisen saloihin (kuvassa). Tuhti herkku ja hyvältä maistui itsetehtynäkin!

 

 

 

Lisätietoja hankkeesta: JAMK:n vastuuhenkilöt Anne Leppänen ja Seija Koskela.

Kuvat: Seija Koskela