Ohjauksellinen työote: Yhteistyö ohjauksessa, JAMKin toimijat ja verkostot

AMKista uralle! –projektin “Ohjauksellinen työote” –valmennus jatkuu JAMKissa. Pääsemme seuraamaan osallistujien tunnelmia jokaisen valmennuskerran jälkeen blogissamme – tässä viimeisen kerran fiilikset.

Kirjastossa neuvotaan ja ohjataan, kasvokkain ja verkossa. Kirjaston sivustoja päivitetään ja verkkomateriaalia hankitaan tukemaan asiakkaiden omaehtoista ohjausta, asuipa opiskelija sitten Keravalla tai Keuruulla. Kirjastossa tarjotaan monta mahdollisuutta oppia taitavammaksi tiedonhakijaksi, esimerkiksi Opparisaunassa saa lisätehoa tiedonhakuun. Kanavia ja ohjaustapoja on monia, kuten tarpeitakin. Tällaisesta ympäristöstä pyrähdin valmennettavaksi.

Viimeisellä valmennuskerrallamme aiheena oli yhteistyö ohjauksessa – JAMKin toimijat ja verkostot. Välityönä olimme tutustuneet ”työmme kannalta merkittävän ohjauksen yhteistyönkumppanin ohjaukseen JAMKissa”. Pureskelimme tuloksia ja peilasimme niitä teoriaan moniammatillisesta yhteistyöstä oppimisen tilassa. Tekipä ohjausta sitten JAMKin oppilaitospappi, koulutusvastaava tai vaikkapa tietopalvelusihteeri, kaikkia yhdistävät ainakin läsnäolon ja kuuntelemisen taidot. Tunnustan kuuluvani niihin, joiden suu käy enemmän kuin ohjattavalla (Omat ohjaustaidot -blogikirjoitus), joten nyt suu suppuun ja kohti seuraavaa valmennustehtävää.

Ohjauksen kehittäminen JAMKissa – kohti uutta ohjaussuunnitelmaa

Päivän päätehtäväkin liittyi tosi elämään, JAMKissa meneillään olevaan ohjaussuunnitelman kehittämistyöhön. Saimme tehtäväksi sanoittaa, mikä JAMKin ohjauksessa meitä tällä hetkellä ihmetyttää, ja miten kehittämisessä tulisi huomioida hoksaamamme asiat. Näkökulmiksi oli ennakkoon valittu opiskelijat, ohjauksen toimijat, oppilaitos ja alue (maakunta).

Opiskelijat tuovat meille leivän, joten aloitetaan heistä. Viestintä ja henkilökunnan tavoitettavuus nousivat vauhdilla estradille. Opiskelijoiden huomiosta taistelee aivan liian monta kanavaa. Pitäisikö kehittää intraa enemmän ja luopua jostain? Miten palvelisimme opiskelijaa yhdeltä luukulta? Kesäkaudella tuntuu opiskelijan olevan vaikea löytää ohjausta. Kirjasto mainittiin harvoina tavoitettavista palveluista kesä- ja elokuussa (chic).

Ohjausta antavien pitäisi tunnistaa ja tunnustaa muut ohjaajat. Ohjauksen tasalaatuisuutta ja jatkuvuutta korostettiin, ja huolta kannettiin resurssien riittävyydestä ja opiskelijoiden verkko-opiskelun haasteista. Tilaratkaisut kuumensivat keskustelua: avokonttoreissa on haastavaa ohjata ja säilyttää luottamuksellisuus.

JAMKille oppilaitoksena tuli toiveita ja viestejä runsaasti kuin Rovaniemen valkoparralle. Fläppitaulussa kehotettiin nostamaan opiskelijan ohjaaminen ja valmistuminen keskiöön. Myös ohjausta tukevat järjestelmät halutaan kuntoon.

Koulutusviennin prosessit pitäisi tehdä kaikille selviksi laatua unohtamatta. Rauhallisia ohjaustiloja ja tietokoneluokkia opparia pakertaville kaivattiin lisää. ”Lounget ovat kivoja, mutta eivät sovellu kaikkeen työskentelyyn.” Monimuoto-opiskelijoiden asema huolettaa monia: miten järjestetään ohjaus ja tukipalvelut kaukana asuville?

Viimeisessä ryhmässä muistutettiin alueen osaamistarpeista ja uuden osaamisen tuottamisesta. Yhteistyötä on tehtävä yli (korkeakoulu)rajojen. KV-opiskelijoiden osaamista pitäisi integroida maakuntaan. Koulutusviennin lisäksi kannustettiin osaamisen ja palvelujen vientiin.

Valmennuksessa tajusin, miten monenlaista tärkeää ohjaustyötä ympäri JAMKia tehdään. Seuraavan kerran olisi hienoa saada mukaan IT-palvelut ja kielikeskus.

Teksti: Susanna Niemilahti-Könkkölä

Ohjauksellinen työote –valmennuksen tavoitteena on vahvistaa JAMKin ohjauskäytänteitä ja tukipalveluhenkilöstön ohjauksellista työotetta. Valmennukseen kuuluu kolme tapaamista (25.9., 26.10. ja 21.11.2017) sekä toiminnallista työskentelyä tapaamisten välillä.