TESSU liikkeellä – taas mennään ohjauksen maailmassa!

Yhteiskunnan huomio on tällä hetkellä kiinnittynyt erityisesti nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Valtio ja EU tukevat kehittämistoimenpiteitä, joilla varmistetaan nuorten sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Osana tätä toimintaa on käynnistetty eri puolille Suomea nuorten Ohjaamoita. Vuodesta 2014 alkaen toimineet Ohjaamot tukevat matalan kynnyksen periaatteella ja laaja-alaisesti eri elämänalueilla – ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus koulutukseen, työllistymiseen ja arjenhallintaan liittyen.

Yhteistyön monialaisuus haastaa

Uudella tavalla monialaisena yhteistyönä tuotetun Ohjaamon resepti sekä palvelun rakenne vaihtelee alueittain. Mukana on erilaisia toimijoita, esimerkiksi nuorisopalvelujen edustajia kunnasta tai järjestöistä, työ- ja elinkeinotoimiston edustajia, kehittämisprojektien väkeä, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela sekä oppilaitosmaailmaa.

Yhdessä tekeminen ja erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen ei ole aina mutkatonta. Ohjaamojen monialaisen yhteistyön vahvistukseksi startattiin noin vuosi sitten valtakunnallinen TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti, joka valmentaa Ohjaamojen henkilöstöä. TESSU toteutetaan kolmen oppilaitoksen voimin: JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Åbo Akademi.

TESSU tarjoaa Ohjaamo-kehittäjille konsultaatioita ja valmennuksia räätälöidysti. Valmennusten lisäksi tuotetaan välineitä monialaisen yhteistyön tueksi. Yhteistyötä on tehty vuoden aikana Ohjaamoissa eri paikkakunnilla. Prosessi on käynnistynyt pian parinkymmenen eri Ohjaamon kanssa. Tuen tarpeita on selvitetty haastattelemalla Ohjaamotoimijoita ja vaihtamalla tietoja Ohjaamo-kehittämistä koordinoivan Kohtaamo-hankkeen kanssa. TESSU on reissannut vuoden aikana Lappeenrannassa, Oulussa, Forssassa, Iisalmessa, Rovaniemellä, Espoossa, Vantaalla, Mikkelissä, Savonlinnassa, Helsingissä… Vauhti kiihtyy!

Kerätyn palautteen mukaan TESSU-projektin valmennuksessa on luotu yhteistä ymmärrystä Ohjaamo-työntekijöiden ja heidän emo-organisaatioidensa edustajien kesken sekä havaittu, että yhteinen työ vaatii kehittämistä, yhteisiä pelisääntöjä ja käsitteitä. ”Yhteinen valmennus ja aika saavat meistä esiin hyvän tiimin”, kommentoi yksi osallistujista. Tilaisuuksissa on annettu tietoa myös muiden Ohjaamojen tilanteesta ja haasteista. Työskentelyissä on pystytty avaamaan Ohjaamon haasteita ja kehittämiskohtia, ja päivien sisältöjä on kuvattu konkreettisiksi ja hyvin organisoiduiksi. (palautekyselyt TESSU-valmennuksista 2016.)

TESSU pähkinänkuoressa

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti toimii 1.10.2015–30.9.2018 ja sitä rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta. Projektia vetää ammatillisessa opettajakorkeakoulussa projektipäällikkö Auli Sesay. Konsultointia ja valmennuksia tarjotaan suomen ja ruotsin kielillä.

TESSUn yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen ELY-keskuksen vetämä Kohtaamo-hanke, Valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti sekä OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä (ESR) –projekti. Yhtymäkohtia toiminnassa voidaan löytää myös eteläsavolaisen Ohjaamojen tuki nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen verkostotyön kehittäminen Etelä-Savossa -projektin kanssa.

Lue lisää toiminnastamme: www.jamk.fi/tessu sekä kohtaamo.info – Kohtaamo-hankkeen tuottama sivusto avautuu myöhemmin syksyllä. TESSU-projekti löytyy myös Facebookista ja Twitteristä!

logorivi

Teksti: Anna-Kaisa Tiihonen
Kuvat: TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta projekti

Jätä kommentti