Neljän viikon missio päätökseen Kosovossa

Lehtorit Anne Leppänen ja Seija Koskela päättivät Kosovon Twinning-hankkeen omalta osaltaan helmikuun puolivälissä. Neljän missioviikon aikana heillä oli tavoitteena tukea KAPSilaisia (KAPS, Kosovo Academy for Public Safety) luomaan (opinto)ohjaussuunnitelma, johon kirjataan aikuisopiskelijalle tarjottava tuki opiskelijan opintopolun eri vaiheiden aikana. Toki oppilaitoksessa on ollut tukitoimia tarjolla aiemminkin, mutta niitä ei ole järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi koottu yhteen dokumenttiin. Myös eri tahojen vastuualueet ovat kirjavasti ilmaistuja.

Suunnitelma on nyt viimeistelyä vaille valmiiksi kirjoitettu. KAPSin oman kehittämistyöryhmän tehtäväksi jää ohjaussuunnitelman toimeenpano. Kysymyksessä on uudenlainen ajattelu opiskelijan tukemiseen ja se vaatii varmasti vielä usean keskustelun eri henkilöstöryhmien välillä. Tavoitteena tässä ensimmäisessä vaiheessa on kuitenkin päästä jo heti syksyllä aloittavien uusien opiskelijoiden kanssa kokeilemaan opettajatuutorimallia.

Uudet nimettävät opettajatuutorit tulevat olemaan omien opiskelijaryhmiensä tukena opintojen aloituksesta valmistumiseen saakka. KAPSissa,  kuten muissakin korkea-asteen oppilaitoksissa, aloitusvaiheen onnistumisella on suuri merkitys opintojen sujuvalle etenemiselle ja opiskelijan kokemalle hyvinvoinnille opiskelun aikana.

Toivotamme onnea ja menestystä ohjausasioiden ja –osaamisen kehittämiselle KAPSissa. Ja Kosovolle vielä paljon onnea kymmenvuotisen itsenäisyyden johdosta!

Teksti ja kuva: Seija Koskela