Kuka luo edellytykset monialaisuudelle?

Kuvituskuvassa ihminen seisoo selin kädet lanteilla, maassa eri suuntiin osoittavia nuolia.

Jokin aika sitten TESSU-kollegani Taru Lilja esitti täällä blogissamme huolen siitä, ymmärretäänkö yhteiskunnassa ja Ohjaamo-kentällä se, mitä monialaisuudella todella tarkoitetaan. Hän nosti esiin kysymyksen siitä, onko monialaisuuspuhe tyhjä hokema, jota toistellaan fantasiapuheena – jonain sellaisena hokemana, jota ei ole onnistuttu viemään käytäntöön.

Jaan kollegan huolen jossain määrin, mutta toisaalta haluaisin nostaa esiin toisen näkökulman: onko Ohjaamoilla edellytyksiä aidosti toteuttaa monialaisuutta päivittäisessä toiminnassaan? Minun henkilökohtaisen näkemykseni mukaan yksi suurimmista esteistä monialaisuuden ja monialaisen yhteistyön toteutumisessa on johdon tuen puuttuminen. Enkä johdolla tarkoita tässä Ohjaamon koordinaattoria tai päällikköä vaan kaikkia niitä esihenkilöitä, jotka oman organisaationsa työkäytänteiden tai rakenteiden kautta tai vuoksi eivät pysty mahdollistamaan Ohjaamo-toiminnalle kaikkia niitä resursseja ja tukea, jota Ohjaamo tarvitsee kehittyäkseen monialaisesti toimivaksi yhteisöksi.

Kenenkään tai minkään organisaation syyllistäminen ei ole tavoitteeni. Tutkimukset osoittavat, että aitoon monialaisuuteen johtavan tien varrella tarvitaan pysähdyspaikkoja ja yhteistä pohdintaa matkan päämäärästä.

Kuinka toivonkaan, että kaikki ne henkilöt, joilla on valtaa ja vastuuta vaikuttaa Ohjaamon toimintakäytänteisiin, jakaisivat yhteisen matkan ja reitin ja pysähtyisivät keskustelemaan jaetun näkemyksen ja tavoitteen aikaansaamiseksi.

Ei riitä, että Ohjaamon väki itse pohtii sitä, miten monialaisuutta voitaisiin paremmin meidän Ohjaamossamme toteuttaa – ennen sitä kaikilla taustaorganisaatioilla on oltava selkeä visio ja toimintatapa visioon pääsemiseksi.

Eikä tämä koske pelkästään Ohjaamoa, samanlainen yhteinen ja jaettu näkemys koskee kaikkia monialaisesti ja verkostomaisesti tuotettuja nuorten, tai kaikenikäisten kansalaisten, palveluita. Johdon tehtävä on luoda edellytyksiä toiminnalle, kyllä sitoutuneet ja tehtäväänsä uskovat ammattilaiset sitten hoitavat työnsä.

Seija Koskela
Seija Koskela
TESSU-valmentaja, lehtori, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu