Miten tehdä osaamista näkyväksi Ohjaamossa?

Ohjaamo-logo, jonka täyttövärinä on ilmakuvaa metsästä.

Meillä kaikilla on monenlaista osaamista. Osaamisemme koostuu tiedoista, taidoista ja kyvyistä, jotka kertyvät opiskelun ja työkokemuksen kautta. Sitä karttuu myös elämänkokemuksesta ja harrastuksista. Jos jokainen piirtäisi oman osaamispuunsa, siitä tulisi ainutlaatuinen. Myös työyhteisön osaamisia voidaan tarkastella kertymänä, jossa kaikkien osaamispuut muodostavat yhden suuren osaamismetsän – yhteisen osaamispääoman.

Ohjaamot ovat osaamismetsiä

Ohjaamossa monenlainen osaaminen mahdollistaa erilaisista lähtökohdista tulevien nuorten palveluntarpeisiin vastaamisen. Nuoren näkökulmasta on ainutlaatuista, että samasta paikasta löytyy monenlaista asiantuntijuutta – ei tarvitse juosta luukulta luukulle.

Millaista osaamista Ohjaamoissa sitten on? Ohjaamon perusteissa on kirjattu, että Ohjaamossa tulee olla osaamista mm. nuoren palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluohjauksessa, urasuunnittelutaitojen tukemisessa ja työnhaussa. Lisäksi tulee olla osaamista tukea nuorta elämän- ja arjenhallinnassa sekä hyvinvoinnissa.

Perusteissa osaamiset on lueteltu yleisellä tasolla, mutta mitä ne tarkoittavat konkreettisena työnä? Mitä osaamista tarvitaan, jotta voi tehdä palveluohjausta tai tukea urasuunnittelutaidoissa?

TESSU-projektin valmennuksissa on havaittu, että oman osaaminen kuvaaminen ei ole yksinkertaista. Sitä kuvataan usein työhön kuuluvina tehtäväluetteloina, ei niinkään osaamisina. Sen sijaan, että sanoisi ”olen, teen”, osaamisen sanoittamisessa voisi käyttää verbejä ”tunnen, osaan, tiedän”, jolloin osaamiset näyttäytyisivät konkreettisemmin muille. Siirrytään ammatti-identiteettipuheesta osaamisidentiteettipuheeseen. Opittaisiinko silloin tuntemaan paremmin toisia ja toisten työtapoja?

Tunnista osaaminen ja tee se muille näkyväksi

Ohjaamon perusteisiin kirjatuista osaamisista voi rakentaa Ohjaamon osaamispuun. Jos jokaisen omaa osaamispuuta vertaisi Ohjaamon isoon puuhun, auttaisiko se tunnistamaan, millaista osaamista Ohjaamosta löytyy ja mitä osaamista puuttuu?

Osaamisen näkyväksi tekemiseen on kehitetty useitakin välineitä. Yksi näistä on yhteistyökumppanimme Koordinaatin kehittämä osaamiskartta.  Se on kehitetty nuorten tieto- ja neuvontatyön tarpeisiin tehdä näkyväksi, arvioida ja kehittää toimijoiden ammatillista osaamisia. Osaamiskarttaa voidaan käyttää muissakin yhteyksissä osaamisen tutkiskelun välineenä. Sitä voi myös muokata omiin tarpeisiin esimerkiksi Ohjaamoissa. Koordinaatilta saa välineeseen käyttökoulutusta, jossa pääsee perehtymään, miten osaamiskarttaa voidaan hyödyntää monin eri tavoin erilaisiin tarpeisiin.

Osaamisen näkyväksi tekemiseen voi osallistua Sitran valtakunnallisessa Osaaminen näkyviin -kampanjassa viikoilla 35–36. Tapahtuman tavoitteena on auttaa tunnistamaan omaa osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja käynnistää julkista keskustelua aiheesta. Tapahtumasivuille kerätään myös hyödyllisiä välineitä omaan käyttöön (esim. osaamisen Erätauko-dialogi -menetelmä).

TESSU auttaa Ohjaamoja osaamisten kuvaamisessa

Puun taimia sammalmättäällä.Ohjaamon monialaisen toiminnan kehittämisessä yksi merkityksellinen lähtökohta on, että opitaan tuntemaan työkaverit. Mainio keino siihen on yhteinen osaamisten työstäminen. TESSU tarjoaa mahdollisuuden hengähtää hetkeksi arjen työstä ja tuoda toimijat yhteisen pöydän äärelle.

Yhdessä voidaan kasvattaa omia osaamispuita ja katsoa, millaisia taimia on olemassa ja miten niitä autetaan kasvuun. Ryhdytäänkö yhdessä töihin?

 

Auli Sesay, projektipäällikkö ja Seija Koskela, TESSU-valmentaja
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Auli Sesay Seija Koskela

 

 

 

 

Lukuvinkkejä teemasta:

Koskela, S., (2013). Ohjauksella on väliä – kuinka ohjausosaamista lisätään? Elinikäisen ohjauksen verkkolehti.

Koskela, S., (2013). Tarkastelussa moniammatillinen yhteistyö ja sen edellytykset. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti.

Sesay, A., (2021). Yhdessä on lupa löytää uutta, oppia ja kasvaa. Monialaisesti oppien ja ohjaten -blogi

Sesay, A., Tiihonen, A-K. (2020). Ohjaamo oppivana työyhteisönä. Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo: Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä, 154, 259-267.