Viljelijän tärkeintä työvälinettä huolletaan halaamalla

Parisuhde on maatalousyrittäjän tärkein työväline. Tämän väitteen näyttäisi isoilla kirjaimilla allekirjoittavan niin keskisuomalaiset viljelijät kuin heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Vastaavaan tulokseen tuli myös Melan vuoden 2015 työhyvinvointikysely, jonka mukaan viljelijöiden keskeisin työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuki on toimiva parisuhde. Näistä lähtökohdista syntyi Yksissä-hanke. Maaseuturahaston rahoittaman ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Parisuhdekeskus Katajan toteuttaman hankkeen tavoitteena on tuoda tietoa ja taitoa ihmissuhteisiin, kohtaamisia maaseudun asukkaiden parhaaksi. Työtä tehdään vuosien 2018–2020 aikana koko Keski-Suomen alueella pois lukien Jyväskylän kaupunkialue.

Viljelijöiden jaksaminen ja hyvinvointi on ollut otsikoissa viime aikoina. Eikä syyttä. Maatalousyrittäjien työkenttä on kokenut myllerrystä ja elannossa kiinni pysyminen on edellyttänyt viime vuosikymmeninä aiempaa vahvemman yrittäjyyden omaksumista tuottajaidentiteetin rinnalle. Edelliset satovuodet ovat olleet haastavia, mikä on entisestään tiukentanut monen viljelijän toimeentuloa ja lisännyt stressiä. Kun työt ja talous kuormittavat, saa kumppani ja parisuhdekin tästä osansa.

Maaseudulla palvelut ovat usein pitkän automatkan takana. Maatilalta irtaantuminen keskustelu- tai terapeuttisen tuen saamiseksi voi olla vaikeaa niin käytännön syiden takia kuin henkisen kynnyksen vuoksi. Vaikka suhde puolison kanssa koetaan tärkeäksi, apua ollaan usein valmiita hakemaan vasta kun tilanne on kriisiytynyt. Kompastuminen pakattuihin matkalaukkuihin ovensuussa pakottaa tarttumaan huoleen puolison lähtemisestä.

Vahvistamalla Keski-Suomen ihmissuhdepalveluiden tarjontaa helpotetaan palveluihin pääsyä myös muillekin maalla asuville kuin viljelijöille. Yksissä-hankkeessa on tuotu ja tuodaan parisuhdetapahtumia kuntiin ja kylille, ja hankkeen terapeutit ovat tilattavissa maksuttomille kotikäynneille keskustelemaan mieltä askarruttavista ihmissuhdeasioista. Myös viljelijöitä työssään kohtaavien maaseudun ammattilaisten valmentaminen parisuhde- ja puheeksi ottamisen teemoista tuovat viljelijöiden arkeen lisää kuuntelevia korvia ja tukea tarjoavia ihmisiä.

Maatalousyrittäjyys on usein ennemminkin elämäntapa kuin työ. Kun puolisot jakavat yhteisen näyn työn tärkeydestä, tuo se suhteeseen merkityksellisyyttä ja sitoutumista. Yksissä-hankkeen kyselyn mukaan luottamus, jaetut arvot ja kunnioitus ovat maatalousyrittäjien suhteiden kulmakiviä.

Lisätietoja Yksissä-hankkeen toiminnasta: www.jamk.fi/yksissa ja Facebookissa Yksissä

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työskentelevä asiantuntija Kaisa Malinen