Naapurin apu, paras apu

Kun hätä on suuri, on odottavan aika pitkä. Ainakin se tuntuu siltä, kun on kyse hengestä tai koko omaisuudesta. Erityisen pitkään apua voi joutua odottamaan maaseudun kylissä ja syrjäseuduilla. Tällöin apua voivat tarjota tätä varten valmennetut auttajaryhmät.

 

NaApurit – Nopean avun Apurit

 

”Hienoa toimintaa. Todella tarpeellista.”

”Todella hyvä, koska nopeus ja tuttuus on tärkeää hätätilanteessa. Ettei jää hädänhetkellä yksin.”

”Niitä (valmennuksia) pitää olla säännöllisesti, ettei taidot ruostu.”

 

NaApurit -hanke valmentaa kylien vapaaehtoisia hätäensiapu- ja alkusammutusosaajiksi sekä perustaa maaseutukyliin auttajaryhmiä. Hätäensiavussa pääpaino on elottoman potilaan hoidossa eli harjoitellaan painelu-puhalluselvytystä ja sydäniskurin käyttöä. Alkusammutusharjoittelun tarkoituksena on sammuttaa tuli alkuunsa eli opetellaan sammutinpullon ja sammutuspeitteen käyttöä. Nämä valmennukset järjestetään yhdessä pelastusviranomaisten kanssa.

 

Idea auttajaryhmistä on saanut positiivisen vastaanoton

Kuulemamme mukaan Viitasaari on ollut edelläkävijä oman avun suhteen jo ”suojeluskunta”-ajoista lähtien. Siellä oli kyliin varustettu omia tulipalosammutuskärryjä, joilla lähdettiin miehissä apuun tulipalon sammuttamiseen. Maaperä oli siis jo valmiiksi otollista Viitasaaren alueella ja NaApurit -hankkeen ensimmäiset auttajaryhmät saatiin valmennettua Kymönkoskella, Suovanlahdella ja Keihärinkoskella. Vastaanotto kylissä on ollut erittäin positiivinen ja väkeä on saatu hyvin mukaan valmennuksiin.

 

Keihärinkosken auttajaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran lokakuun alussa. Kun kerettiin kylälle valmennusta pitämään ennen hirvenmetsästyksen alkua, saatiin kylätalolle 24 rohkeaa, auttajaksi haluavaa. Vanha koulu oli mitä parhain kokoontumistila, koska tilaa oli isollekin porukalle. Aamu alkoi Janne Hiltusen alustuksella tulipalosta. Janne on pelastaja, jolla on pitkästi kokemusta sekä palotoimesta että ensihoidosta. Pihalla tulipalo syttyi ja sammui useaan kertaan ja harjoittelimme myös sammutuspeitteen käyttöä palavan ihmisen sammutuksessa. Valmennuksessa oli mukana myös lapsia, jotka harjoittelivat innokkaasti alkusammutusta. Kyläyhdistyksen väki piti huolen kahvi- ja keittotarjoiluista. Lounaan jälkeen ohjelmassa oli hätäensiapuosuus, jossa päästiin harjoittelemaan elvytystä ja sydäniskurin käyttöä.

 

Ratkaisevat alkuminuutit – uskalla auttaa

Sekä elottoman potilaan hoidossa että tulipalon syttyessä alkuminuutit ovat ratkaisevia. Mitä nopeammin tilanne tunnistetaan ja auttaja uskaltaa mennä rohkeasti tilanteeseen, sitä paremmat mahdollisuudet voidaan pelastaa ihmishenkiä tai pienentää tulipalon tuhoa. Auttajaryhmätoiminnassa harjoitus tekee mestarin ja kertaus on opetuksen äiti. Joskus ”hauki on kala” -tyyppinen jankkaus on hyvästä ja luo varmuuden, että kyllä minä tämän nyt ymmärrän ja osaan. Tämä luo varmuutta mennä haastavaan tilanteeseen auttamaan. Tärkein sanoma näissäkin valmennuksissa on: Uskalla auttaa!

 

Kirjoittaja:

Kaisu Paalanen, projektikoordinaattori, TtM, sh

JAMK, Hyvinvointiyksikkö

 

Lisätietoa:

https://sydanliitto.fi/keskisuomi/hankkeet/naapurit-hanke-nopean-avun-apurit

https://www.facebook.com/NaApurithanke/