Biotalous-opintomoduuli

Elinkäisen oppimisen vuonna 2017 toteutetun hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa monimuotototeutusta varten Biotalousmoduulin aktiivitoteutusta tukevat opintojaksot, jotka huomioivat biotalouden erityispiirteet ja –tarpeet.

Opintojaksot:

  • Biotalouden perusteet
  • Tuotantologistiikan kehittäminen
  • Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka
  • Biotalouden johtaminen
  • Biotalouden uudet liiketoimintamallit
  • Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen

Yhteinen suunnittelu auttoi työskentelyssä

Aloitimme yhdessä tekemisen elokuussa 2017 tilaisuudella, jossa käytiin läpi biotalouteen liittyviä määritelmiä ja mietittiin opintojaksojen oppimistavoitteita, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden biotalousosaamiseen. Samoin käsiteltiin pedagogisia menetelmiä ja luotiin pohja yhteisymmärrykselle aktiivitoteutuksien vaatimuksista. Lopputuloksena saatiin suunnitelma toteutukselle.

Toteuttajilta kysyttiin syyskuun loppupuolella väliraporttia tekemisen edistymisestä ja tuossa vaiheessa kaikki olivat aloittaneet suunnittelutyön, mutta tekeminen oli vielä kesken. Tässä vaiheessa myös ilmoitettiin aikataulu, mihin mennessä opintojaksojen tulee olla käytettävissä. Projektin edetessä tekijät ovat keskustelleet ja vaihtaneet ajatuksia toteutuksiin liittyen kukin omien tarpeiden mukaisesti.

Kokonaisuutena projekti onnistui tavoitteiden mukaisesti. Kukin vastuuhenkilö tarkasteli opintojaksoja monimuoto- ja aktiivitoteutuksien näkökulmasta. Asiossa ovat opintojaksokuvaukset päivitetty aloituksessa tehdyn määritellyn mukaisesti. Kaikkien opintojaksojen Optima-työtilat eivät ole täysin käyttöönottovalmiita ja niiden viimeistely jatkuu kevään 2018 aikana, jotta syksyllä 2018 alkavat opintojaksot ovat toteuttavissa osana Biotalouslogistiikkainsinööri -tutkinto-ohjelman toteutusta.

Palaute kannustaa jatkamaan

Seuraavassa projektihenkilöiden kommentteja ja kokemuksia matkan varrelta.

”Paras saavutus lienee se, että tässä opintojaksossa yhdistyy olennaisia liiketoimintaosaamisen ja tulevaisuuden biotalouden teemoja”

”Kurssilla suoritettavat tehtävät räätälöitiin tähän toimintaympäristöön sopiviksi, entistä työelämälähtöisemmiksi sekä monimuotototeutusta tukeviksi”

”Aihepiiri kehittyy varsin nopeasti, ja tähän tiedon vanhenemisen ongelmaan vastataan tehtävillä, jotka sopivat eri alojen opiskelijoille ja ohjaavat etsimään ajankohtaista tietoa ja tutustumaan oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaisiin aihekokonaisuuksiin”

” Elokuinen palaveri oli hyvä, koska saimme muodostettua yhteisen käsityksen tavoitteista sekä määriteltyä yhteisen terminologian.  Lisäksi saimme käsityksen siitä, mitä asioita opintojaksojen kuvauksissa tulisi parantaa.  Hieno juttu!”

Asetettu tavoite oli liian kunnianhimoinen toteutettavaksi puolessa vuodessa. Tämä on kuitenkin hyvä perusta jatkaa matkaa elinikäisessä oppimisessamme.

Kirjoittajat: Risto Pakarinen ja Sami Kantanen, Teknologiayksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu