Fast Track for English for Working Life

Tarkoituksena on kehittää uudenlainen verkkototeutus opintojaksosta Työelämän englanti/English for Working Life vahvan B2- tai C-tason korkeakouluopiskelijoille. Toteutus pilotoidaan kevätlukukaudella 2018.

Hakeutuminen opintoihin

Opiskelijat hakevat opintojaksolle lyhyellä videotehtävällä. Videotehtävällä kontrolloidaan kielitaito sekä se, että opiskelijalla on kurssin suorittamiseen vaadittavat tietotekniset valmiudet. Tämän jälkeen opintojakson opettajat käyvät läpi hakemukset ja varmistavat, että hakijoilla on riittävän vahvan kielitaito.

Mikäli soveltuvien hakijoiden määrä ylittää opintojakson paikkamäärän etusija on opintonsa aiemmin aloittaneilla. Kurssille hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan suoraan sähköpostitse.

Fast Track

Verrattuna tavallisiin verkkototeutuksiin Fast track -toteutus on nopeampi (kuusi viikkoa). Tämä sopii itsenäiseen työskentelyyn kykeneville opiskelijoille, jotka pystyvät sitoutumaan kurssin aikatauluun. Todennäköisesti opintojakso palvelee erityisesti kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoita, joilla lukujärjestyksessä on muutenkin enemmän itsenäisiä opintoja.

Kuuden viikon aikataulu luo haasteita myös opettajien aikatauluihin, joilla on samaan aikaan menossa myös useita muita kursseja. Sen vuoksi kokeillaan opintojaksolla myös yhteisopettajuutta, jotta opiskelijoille saavat kurssin aikana tällä nopealla aikataululla myös palautetta tehtävistään.

Verkkototeutus noudattaa Työelämän englanti / English for Working Life –opintojakson opintosuunnitelmaa, joka on B2-tasoinen kurssi. Kurssin opetuskielenä on englanti. Koska kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on jo entuudestaan vähintään vahva B2-tason englanti, voidaan kurssilla keskittyä asioihin, jotka ovat tärkeitä C-tasolle siirryttäessä (esim. sanavaraston kerryttäminen, kollokaatiot, asiatyylin kirjoittaminen, oppimaanoppistaidot). Kurssille laadittavia uusia tehtäviä ja työskentelytapoja voidaan myöhemmin hyödyntää soveltavin osin opintojakson muilla toteutuksilla.

Verkkotehtävät ja loppuprojekti

Kurssiin ei kuulu kirjallista lopputenttiä, vaan kirjallinen osaaminen arvioidaan opiskelijoiden palauttamien verkkotehtävien perusteella. Verkkotehtävien lisäksi opiskelijat tekevät monialaisissa ryhmissä laajemman loppuprojektin sekä esittelevät sen. Verkkotehtävien ja loppuprojektin perusteella arvioidaan opiskelijan suoritus asteikolla 1-5 kurssin tavoitteiden mukaisesti.

Kurssin on mahdollista suorittaa huhtikuun loppuun mennessä, jolloin se sopii erittäin hyvin keväällä valmistuville opiskelijoille, joilta suoritus vielä puuttuu.

Kirjoittajat: Suvi Uotila ja Paula Vuorinen, Kielikeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu