Työnuolesta eteenpäin!

Työnuoli – Työtä liikuntaseuroissa -projektia ovat toteuttaneet Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja Keski-Suomen Liikunta ry.   Projektin kesto on 1.1.2015 – 31.12.2016 (24 kk) ja kohde-alue on Keski-Suomi.  Projekti on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastosta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. Projektiin ovat osallistuneet seuraavat keskisuomalaiset liikuntaseurat: Harjun Woima Jyväskylä TVS Illusion Vaajakoski, Jaguars Spirit Athletes, JJK Juniorit, Jyväskylän Naisvoimistelijat, JYP Juniorit, Korpilahden Pyrintö, Muuramen Yritys, Saarijärven Pullistus ja Äänekosken Huima.

Työnuoli-projektin päätavoitteena on ollut lisätä keskisuomalaisten liikuntaseurojen työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja.  Tässä tavoitteessa on edetty hyvin ja sen pysyvänä tuloksena on Keski-Suomen Liikunnan sivuilla oleva liikuntaseurojen työllistämisen tietopankki ja Tulevaisuuden työ liikuntaseuroissa – julkaisu, jonka voi ladata täältä. Lisäksi projektissa mukana ollut verkosto on saanut runsaasti uutta osaamista ja tietoa, joka tulee epäilemättä näkymään verkoston lisääntyvänä yhteistyönä sekä  liikuntaseurojen parantuneena toimintana ja kasvavana työllistämisenä. Työnuoli-projektia toimintaa ja synnyttämiä näkökulmia käsitellään laajemmin 12.12.2016 järjestettävässä Yhteistä työtä liikunnan eteen – seminaarissa, johon voi ilmoittautua täältä.

Työnuoli toteutti varsin menestyksellisesti uudenlaista liikuntaseurojen kehittämisen toimintamallia ja kulttuuria,  jossa verkostomainen yhteistyö, yhteiskehittäminen ja toisilta oppiminen ovat keskiössä.  Lisäksi tällaiset liikuntaseurojen kehittämishankkeet ovat yleensä olleet lajikohtaisia, mutta me olemme ennakkoluulottomasti toteuttaneet lajirajat ylittävää kehittämistoimintaa. Mukana on vieläpä ollut hyvin monenlaisia liikuntaseuroja: suuria ja keskikokoisia, perinteikkäitä ja uusia sekä lajiseuroja ja yleisseuroja. Työnuolen toimintatapa onkin herättänyt kiinnostusta myös kansallisella tasolla.

Joka tapauksessa Työnuoli-projekti on nyt loppusuoralla, joten katse on suunnattava tuleviin haasteisiin. Ja niitähän liikuntaseurakentälläkin riittää. Projektin viimeisessä yhteisessä kehittämistilaisuudessa liikuntaseurat tiivistivät saamansa opit seuraaviksi avainsanoiksi ja –lauseiksi, joiden pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin.

-”toimintakäsikirja!”
-”hankkeen jakaminen konkreettisiin ja pienempiin osiin”
-”tee vain ne asiat, joihin resurssit riittää – perusteet ensin kuntoon”
-”toimenkuvat selviksi joka tasolla”
-”eri lajien hyödyntäminen muiden lajiseurojen toiminnassa”
-”mieti ensin seuran arvomaailma – millaisia halutaan olla?”
-”avoin & vastaanottava mieli & valmius jakaa omaa myös muille”
-”ottakaa aikaa, pysähtykää pohtimaan, hankkeesta ja muilta seuroilta saa loistavaa sparrausta”

Petri Jussila, projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi

 

ESR_lipputunnus           vipuvoimaaeu_2014_2020_loforgb