Jos olisi vaikka jotain järkevää tekemistä

Mikä saa nuoren aikuisen lähtemään mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan? Mitä nuoret odottavat sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävältä avokuntoutukselta? MATKA-ryhmäläisten kertoman mukaan tärkeää on ainakin mielekäs tekeminen, vertaistuki ja itseluottamuksen lisääminen.

MATKA-ryhmätoimintaa kehitetään ja arvioidaan parhaillaan käynnissä olevassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa MATKA – Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille -hankkeessa. Ryhmien toteutuksesta vastaa Nuorten Ystävät. MATKA-toimintaan mukaan tuleva nuori aikuinen osallistuu ohjattuihin, viikoittaisiin vertaisryhmätapaamisiin lukukauden ajan ja tapaa myös ryhmänohjaajia yksilöllisesti. Ryhmien toiminta rakentuu nuorten kanssa yhdessä suunnitellen ja ryhmiin hakeudutaan tarvepohjaisesti.  Osallistuminen ei siten edellytä esimerkiksi mitään tiettyä diagnoosia tai asiakkuutta. Toiminnassa huomioidaan nuorten elämäntilanteet kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.  Tähän mennessä toiminnassa on ollut mukana viitisenkymmentä nuorta aikuista kolmella paikkakunnalla Suomessa.

MATKA-ryhmien alussa täytetyissä kyselyissä nuoret aikuiset kertoivat odottavansa, että MATKA-toiminta tuo ennen kaikkea rytmiä ja mielekästä tekemistä heidän arkeensa. Nuoret toivoivat säännöllisen tekemisen helpottavan vuorokausirytmin vakiinnuttamista ja pudottavan kynnystä kotoa lähtemiselle. Keskeinen odotus oli myös vertaistuen löytäminen. Moni kaipasi lisää sosiaalisia suhteita elämäänsä. Nuoret myös odottivat, että ryhmä voisi tukea heidän itsetuntemustaan ja ryhmäkokemuksen kautta heidän itsetuntonsa voisi vahvistua. Työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevat MATKA-ryhmäläiset toivoivat, että MATKA-toiminta veisi heitä lähemmäs työelämää esimerkiksi siten, että toiminnan myötä omat toiveet tulevasta koulutusalasta selkiytyisivät.  Moni nuori oli myös uskaltautunut toimintaan mukaan, vaikka ei vielä ryhmän alkaessa oikein tiennytkään mitä toiminnalta odotti: ”Ei oikeastaan minkäänlaisia odotuksia, odotan innolla mitä se pitää sisällään!”

Vastasiko MATKA-toiminta nuorten toiveita? MATKA-hankkeen arviointihaastattelut ovat parhaillaan meneillään. Jo tässä vaiheessa näkyväksi on käynyt ainakin vertaisuuden kokemusten tärkeä rooli ryhmien antina. Moni nuori on kuvannut MATKA-ryhmää ikään kuin korvaavana kokemuksena aikaisempien vaikeiden ryhmä- ja ihmissuhdekokemusten jälkeen. Kokemukset siitä, että tulen hyväksytyksi ja että on muitakin samankaltaisia kuin minä luovat uskoa tulevaisuuteen.

 

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työskentelevä asiantuntija ja MATKA-hankkeen vastaava tutkija Kaisa Malinen