Yrittäjän työkyky on yrityksen kivijalka

Työkyky rakentuu unen, palautumisen ja liikunnan ympärille – yrittäjälläkin. Kun nämä kolme tekijää ovat keskenään tasapainossa, ihminen on resilientti eli pystyy suoriutumaan paremmin erilaisista työelämässä vastaan tulevista vaikeista tai stressaavista tilanteista.  Kolmikon tärkein elementti on uni, sillä se määrittelee pitkälti seuraavan päivän. Hyvä palautuminen on seurausta riittävästä ja laadukkaasta unesta. Myös työpäivään pitäisi sisällyttää palauttavia hetkiä.

ESR -rahoitteisen Pysytään pinnalla -hankkeen päätavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä kasvattamalla.  Hankkeen kehittämisen kohteena ovat kivijalkaliikkeet, teollisuuden pk-yritykset ja kiinteistö- ja isännöintialan yritykset.

Yhtenä osana yrityksen kehittämisprosessia mukana oleville yrityksille on hankkeen aikana tarjottu mahdollisuutta osallistua Firstbeat -hyvinvointianalyysiin. Hyvinvointianalyysi antaa tietoa siitä, kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Mittaus ja siitä saatava asiantuntijan antama palaute, auttavat tarkastelemaan yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutuksia. Mittausjakso auttaa myös havainnollistamaan elämäntapojen vaikutuksen kokonaishyvinvointiin ja jaksamiseen. Esimerkiksi jo pienikin määrä alkoholia näkyy heikentyneenä yöunen laatuna, samoin liian kovatehoinen tai väärin ajoitettu liikunta voi viivästyttää unenaikaista palautumista.

Suorittamalla mittausjaksolla puolen tunnin reipasvauhtisen kävelylenkin saadaan selvitettyä myös ikään ja sukupuoleen suhteutettu kuntotaso.  Fyysisen kunnon kehittäminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimusten mukaan paremmassa kunnossa olevat stressaavat vähemmän ja palautuvat päivän rasituksista yöunen aikana paremmin kuin vähemmän liikkuvat.

 

Yrittäjät asiakkaina

Yrittäjät hyvinvointianalyysin mittausasiakkaina olivat varsin haastava kohderyhmä mittaajan näkökulmasta. Suositusten mukaan mittausjakson tulisi koostua kahdesta työ- ja yhdestä vapaapäivästä, mutta mikä on yrittäjän vapaapäivä?

Usean hankkeessa mukana olevan yrittäjän kohdalla hyvinvointianalyysi lisäsi itsetuntemusta ja vahvisti jo olemassa olleita oletuksia omasta voinnista. Osalle se toimi liikkeellepanijana hyvinvointia edistäville muutoksille.  Mittaustulokset ja henkilökohtainen palaute konkretisoivat sen, kuinka suuri merkitys melko pienilläkin teoilla on kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja sitä kautta jaksamiselle.

Henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa keskusteltiin omista, jokapäiväisistä pienistä valinnoista, joilla tukea hyvinvointia. Myös yrittäjille tarjotuissa yhteisissä valmennuksissa käsiteltiin erilaisia hyvinvointia ja resilienssiä tukevia aiheita sekä tarjottiin työkaluja mm. palautumisen ja ajanhallinnan tukemiseksi.

Osa yrittäjistä nosti hyvinvointiin liittyvät teemat myös kokeilujakson tavoitteiksi. Tämä tarkoitti, että he valitsivat 1-3 konkreettista, kokeiltavaa uutta toimintatapaa ja saivat niiden käyttöönottoon ja kokeiluun hanketiimin tuen. Kokeilut liittyivät esimerkiksi työn tauottamiseen, tietoiseen vireystilan laskemiseen ennen nukkumaan menoa ja syömisen säännöllisyyteen.

Tähän mennessä saatujen kokemusten pohjalta yrittäjät ovat jo onnistuneet tekemään oikean suuntaisia, hyvinvointia tukevia muutoksia arjessaan. Näitä ovat olleet mm. lounastaukojen pyhittäminen ruokailulle, toimistotöiden sisällyttäminen työpäivään, älylaitteiden käytöstä luopuminen ennen nukkumaanmenoa ja liikunnan lisääminen osaksi arkea.

 

Lähteet:

Firstbeat. https://www.firstbeat.com/fi/tyo-ja-hyvinvointi/

Holopainen, E., Lahti, J., Rahkonen, O., Lahelma, E., & Laaksonen, M. 2012. Liikunta ehkäisee pitkiä sairauslomia. Helsinki: Helsingin yliopisto. Suomen Lääkärilehti, 67:14–15, 1155–1159.

Nevanperä, N. Hannonen, H., Salmi, A., Mäenpää-Moilanen, E., Turpeinen, M., Weiste, E., Laitinen, J. 2017. Yrittäjän työkyky : Menestyvän yrityksen kivijalka http://urn.fi/URN:[ISBN 978-952-261-739-2 (pdf)]

Pysytään pinnalla. https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/pysytaan-pinnalla/etusivu/

Teisala, T., Mutikainen, S., Tolvanen, A., Rottensteiner, M., Leskinen, T., Kaprio, J., Kolehmainen, M., Rusko, H., Kujala, U. (2014). Associations of physical activity, fitness, and body composition with heart rate variability–based indicators of stress and recovery on workdays: a cross-sectional study.

Kirjoittaja:

Essi Heimovaara-Kotonen

projektiasiantuntija Pysytään Pinnalla –hanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu