Suomalaiset löysivät jälleen ulkoiluharrastuksen – nyt on metsissä ruuhkaa

Viime aikojen uutisoinnit ovat monella tapaa poikkeuksellisia. YLE uutisoi, että suosituilla retkikohteilla tulee olemaan ruuhkaa ja apuun olisi hälyytettävä ihan poliiseja. Keski-Suomen maapinta-alasta metsää on liki 85%, joten ulkoilumahdollisuuksia ja vaihtoehtoja retkeilyyn riittää, kunhan muistaa jokamiehenoikeudet.

 

Luonto mahdollistaa meille ihmisille monenlaisia ”palveluita”, usein puhutaankin luonnon ekosysteemipalveluista. Luontoperustaisilla ratkaisuilla tarkoitetaan luonnon mahdollistamia ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin ongelmiin1. Luonnossa liikkuminen on ilmaista ja vaivatonta, lähimetsään on matkaa keskimäärin 700 metriä, mutta puolet suomalaisista asuu vain alle 200 metrin päässä metsästä. Taajama-alueiden pururadat ovat jo paikoin sulia ja metsät jopa lumettomia. Aina ei ole tarve lähteä lähimetsää pidemmälle ja omasta kunnastakin löytyy varmasti kätkettyjä helmiä. Lähikohteisiin voi päästä jopa kävellen tai pyörällä, eikä tarvitse huolehtia pysäköinnistä.

Mistä sitten löytää tietoa näistä lähikohteista ja mitä siellä voi tehdä? Tietoa löytyy paljon, mutta tieto on valitettavan hajallaan, sitä pitää osata etsiä oikeilla hakusanoilla ja käyttää omaa harkintaa. Merkityt polut ja hoidetut taukopaikat ovat hyviä kohteita aloittaa retkeily. Suositut retkeilykohteet ovat varmasti näinä aikoina ruuhkaisia ja erityisesti auton paikoitus tuottaa hankaluuksia.

Kannattaa perehtyä kohteeseen ennakkoon karttojen kautta, jotta löytää vaihtoehtoisia paikotusalueita ja muistaa kunnioittaa paikallisten asukkaiden elämää. Pikkuteillä liikkuu keväisin traktoreita sekä metsäkoneita ja perheautoilla liikkuessa on muistettava myös kelirikko (teiden kunto). Hyviä kohteita ovat mm. Korpilahden Vaarunvuoret, Äänekosken Kapeenkosken alue ja Vaajakosken Kanavuori, asvalttitie perille asti ja paikoitusalueelle mahtuu useita autoja. Metsässä on vielä useimmiten lunta ja polut paikoitellen hyvin jäisiä, mutta niin kuin aina, kulkija sopeuttaa askeleet olosuhteiden mukaisesti.

 

********************************************************

MINNE MENNÄ?

Retkipaikka

https://retkipaikka.fi/keski-suomi/

sivua alaspäin selaamalla löytyy kartta ja kohdekuvaukset

 

Metsähallituksen Luontoon-sivusto

https://www.luontoon.fi/retkikohteet

vinkkejä myös retkeilyyn

 

Kuntien omat sivut, esim. Jyväskylä

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_ulkoiluopas_verkkoversio.pdf

 

Museoviraston kulttuuriympäristöt

https://kartta.museoverkko.fi/

erilaisilla hakutoiminnoilla löytyy ihmeteltävää ja kohdekuvaukset

 

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu, Natura-alueet

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a

 

Keski-Suomen lintutorneja

http://ksly.net/keskisuomalaisesta-lintuharrastuksesta/kslyn-lintutorneja/

 

 

VINKIT

Jokamiehenoikeudet

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)

 

Retkeilijän ABC

https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

 

Retkeilijän koronavirusohjeet

https://www.luontoon.fi/koronavirusohjeet

***********************************************

 

Kokeneemmat luonnossa liikkujat voivat laajentaa reviiriään ns. hajakohteille, joissa ei useinkaan ole muita ihmisiä ja retkeilyä tukevat rakenteet puuttuvat. Vähän seikkailuhenkeä!

Luonnon monimuotoisuus näyttäytyy metsässä monin tavoin.
Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa mm. tällaista lajien ja elinympäristöjen runsautta metsässä.

Paikotus on harkittava tarkkaan, usein etsittävä kartalta metsäautoteiden kääntöpaikkoja tai muita levikkeitä. Natura-alueet ovat luonnonsuojelualueita, joilla saa liikkua, mutta luontoa kunnioittaen. Natura-alueiden suojelu perustuu lainsäädäntöön, hallinnollisiin määräyksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin. Näissä kohteissa liikuttaessa on oltava jo ymmärrystä kartoista ja laajemmin luonnossa liikkumisesta, polkuja risteilee ja opasteita ei ole. Eikä liioin tulentekopaikkoja ja huusseja. Mutta luonto on aitoa, metsä on metsää, ja voi saada käsityksen mitä luonnon monimuotoisuus oikein on?

Ihmiselle nämä kohteet usein tarkoittavat vaikeakulkuista maastoa, tiheikköjä, kaatuneita lahopuita, jylhiä kallioita ja märkiä rämeitä. Mutta palkitsee myös, on hiljaisuutta tai siis luonnon ääniä, tuoksuja (ei aina niin miellyttäviä), eri sävyisiä värejä ja kulkijalle aiemmin tuntemattomia lajeja. Itse olen talven aikana huomannut LEKSA-hankkeen työmatkoilla sammalien ja jäkälälajien valtavan kirjon. Kotona riittää sitten tekemistä, kun tunnistaa uusia lajeja valokuvista.

Kaupungistumisen myötä ihmisten omakohtaiset luontokokemukset voivat jäädä satunnaisiksi ja pintapuolisiksi. Lähimetsästä on hyvä aloittaa.

 

Janne Laitinen on biologi ja toimii JAMKissa projektiasiantuntijana Keski-Suomen Liiton osarahoittamassa Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa (LEKSA) hankkeessa

 

Lähteet

1 Lyytimäki, J., Aittasalo, M., Aro, R., Kokko, S., Paloniemi, R., Sandberg, B., & Tapio, P. (2019). Liikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat. Alue Ja Ympäristö, 48(2), 99-105. https://doi.org/10.30663/ay.83039

 

Yleistä taustatietoa

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/26/korona-voi-levita-myos-retkipaikoilla-metsahallitus-varoittaa-ruuhkista-ja

http://www.finnica.fi/keski-suomi/metsa/vihola.htm

https://metsiensuomi.fi/suomalainen-asuu-keskimaarin-700-metrin-paassa-lahimetsasta/

https://www.metsa.fi/natura2000alueet