Reseptillä hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista?

Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku teki päätöksen, että terveyskeskuslääkärit jakavat vastaanotoillaan kulttuurireseptejä kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin. Tarkoitus oli, että lääkäri selvittää potilaan kanssa keskustellen, millainen kulttuuritapahtuma sopii kullekin. (Toikkanen 2010) 

Laajat kansainväliset tutkimukset kuten Wilson, Bryant, Reynolds ja Lawson (2015) sekä Crone, O’Connell, Tyson, Clark-Stone, Orpher ja James (2013), osoittavat, että taiteilijoiden toteuttama taidetoiminta yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan kanssa mahdollistaa taiteisiin osallistumisen monille, joita taidepalvelut eivät muuten saavuta ja jotka ovat kokeneet ulkopuolisuutta tai syrjintää valtavirran taideinstituutioissa. Suomessa kulttuurin ja taiteen yhdenvertainen saatavuus sekä edistäminen osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä on kirjattu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).  

Työterveyslaitoksen vanhemman tukijan Pia Hounin mukaan yksinäisyydestä kärsivien tiedetään sairastuvan helposti masennukseen ja moniin fyysisiin sairauksiin. Hän korostaa, että yksinäisyys koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä ja yksinäisen ihmisen arki saattaa muodostua sosiaalisesti kapeaksi, jos osallistumisen esteet kasvavat. Kulttuuritoiminta voi vähentää yksinäisyyden kokemusta, koska se on yhteisöllistä, osallistavaa ja yhdessä tekemistä. Taiteen vaikutuksia on tutkittu jonkin verran ja tutkimusten perusteella tiedetään taiteen vaikuttavan myönteisesti terveyteen, sekä fyysiseen että psyykkiseen. (Hietala 2017.) 

Ranskankielisessä Kanadassa on vuonna 2018 aloitettu lääkärien vastaanotoilla käytäntö, jossa lääkäri voi määrätä potilaille taidereseptin. Tämä käytäntö perustuu Kanadan ranskankielisen lääkärijärjestön varapuheenjohtaja Hélène Boyerin mukaan siihen tosiasiaan, että on yhä enemmän tieteellistä näyttöä siitä, että taideterapia tekee hyvää fyysiselle terveydelle. Boyerin mukaan se lisää elimistön kortisolin ja serotoniinin tasoja ja siten ihmisen hyvinvointia. (Livni 2018.) Kanadan käytännössä taidereseptit ovat vierailuja taidemuseoon.  

Vuonna 2018 Iso-Britannian terveysministeri Matt Hancockin teki aloitteen, että vuonna 2023 lääkärit Isossa-Britanniassa voisivat määrätä terapeuttisen taiteen tai harrastuspohjaisen hoidon esimerkiksi psykoosiin, keuhkosairauksiin ja mielenterveyden häiriöihin. Siinä missä Kanadan mallissa taidereseptejä määrätään museoon, Iso-Britannian aloitteessa on mukana tanssin, taiteen ja musiikin lisäksi myös ruoanlaittoa, bingon pelaamista, puutarhanhoitoa ja kirjastovierailuja. (Solly 2018.) Turussa on kokeiltu taidereseptiä jo vuonna 2011. Tampereen perheneuvoissa on vuodesta 2017 lähtien ollut mahdollista kirjoittaa kulttuurilähete, jolla pääsee maksutta kulttuuripalveluiden järjestämille kulttuurikursseille (Toimintamalli: Kulttuurilähete 2017). Näiden avausten soisi rohkaisevan myös muita Suomen kuntia kokeilemaan kulttuurireseptien tai –lähetteiden jakamista. Kansainväliset näytöt puhuvat vahvasti taiteen hyvää tekevien vaikutusten puolesta. 

Kirjoittaja 

Jari Karttunen, TanssitM, Tanssinopettaja (YAMK), Erityisopettaja 

Lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Sähköposti: jari.karttunen@jamk.fi

Lähteet 

Crone, D. M. & O’Connell, E. E. & Tyson, P. J. & Clark-Stone, F. & Orpher, S. & James, D. V. B. 2013. ‘Art Lift’ intervention to improve mental well-being: An observational study from UK general practice.” International Journal of Mental Health Nursing 22:3, 279–286. 

Hietala, J. 2017. Taide- ja kulttuuriharrastukset vähentävät yksinäisyyttä. Kuuloviesti 2/2017, 12. Kuuloliiton julkaisu. Viitattu 11.11. 2021. https://www.kuuloliitto.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kuuloviesti_2_17_.pdf 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Finlex.  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166  

Livni, E. 2018. Prescribing culture: Doctors in Montreal will start prescribing visits to the art museum. Quartz: October 23, 2018. Viitattu 11.11. 2021. https://qz.com/1433682/doctors-in-montreal-will-start-prescribing-visits-to-the-art-museum/https://qz.com/1433682/doctors-in-montreal-will-start-prescribing-visits-to-the-art-museum/ 

Solly, M. 2018. British Doctors May Soon Prescribe Art, Music, Dance, Singing Lessons. Viitattu 11.11. 2021.  https://www.smithsonianmag.com/smart-news/british-doctors-may-soon-prescribe-art-music-dance-singing-lessons-180970750/?fbclid=IwAR1nfxyP6B7pGWXnRxsu_jU2_TI1SA2naaw6hPW3eE0048hwLpPDi2o00Q4 

Toikkanen, U. 2010. Miksi lääkärit jakavat kulttuurireseptejä? Lääkärilehti 43/2010. 65: 3477. Viitattu 11.11. 2021. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/miksi-laakarit-jakavat-kulttuuriresepteja/ 

Toimintamalli Kulttuurilähete, Tampere. 2017. Taikusydän. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.11. 2021. https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/toimintamalli-kulttuurilahete-tampere/  

Wilson, L., Bryant, W., Reynolds, F. & Lawson, J. 2015. Therapeutic outcomes in a museum? ‘You don’t get them, by aiming for them’. How a focus on arts participation promotes inclusion and well-being. Arts and Health 7:3, 202–215.