Mojo moninaisuuden ytimessä

Käykäähän tutustumassa ja kommentoimassa. Blogi on osa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – hankkeen viestintää. Tänään julkaistiin myös verkossa hankkeen tuotoksena Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus -julkaisu.

Moninaisuus on monimutkainen juttu, joka ansaitsee tulla tarkastelluksi monin tavoin. Osaamisalueena moninaisuus on vielä melko vieras – se on vasta viime vuosina noussut osaksi työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisen kenttää. Tässä blogissa ja julkaisussa tarjotaan muutamia erilaisia näkökulmia moninaisuuden käsittelyn ja ymmärryksen tueksi. Tavoitteenamme on saada lukija pohtimaan moninaisuutta, ymmärtämään sitä osana omaa työtään ja miettimään, miksi moninaisuus on tai ainakin voisi olla juuri hyvän työyhteisön ominaisuus.

Ja moninaisuudesta kiinnostuneille tiedoksi… vaikka hanke päättyy vuoden lopussa, sovimme juuri että hyviä kokemuksia tullaan jakamaan jatkossakin tässä blogissa.