Sitoutuneet ja innostuneet ihmiset ovat TKI-projektien tärkein voimavara

Varsinkin verkostomaisissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteissa kannattaa huomiota kolme keskeistä asiaa: tiedolla johtaminen, asioiden hoitaminen eli management sekä ihmisten johtaminen eli leadership. Varsinkaan ihmisten johtamiseen ei usein kiinnitetä riittävästi huomiota, vaikka sitoutuneet ja innostuneet tekijät ovat projektin tärkein voimavara.

Usein sanotaan, että hyvän projektisuunnitelman tekemisen jälkeen projekti on puoliksi tehty. Toisaalta voidaan lohkaista leikkimielisesti, että joku asia on kuin savolainen projekti eli ”tekemistä vaille valmis” (tosin eiköhän tämä ole yleismaailmallinen ilmiö). Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa projektia on käynnistelty jo vuosia, mutta koskaan ei ole edetty ”tuumasta toimeen”. Hyvä projektisuunnitelma pitää siis tehdä, mutta sen jälkeen se on vielä toteutettava. Ei kuitenkaan yleensä aivan sellaisenaan, ainakaan yksityiskohdiltaan.

Verkostomaisen TKI-projektin onnistunut toteuttaminen edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön muutosten analysointia ja reflektointia. Tosin jo hyvään projektisuunnitteluun sisältyy toimintaympäristön muutosten ennakointia, riskien kartoitusta ja analysointia sekä myös jonkin verran skenaarioajattelua. Projektin ideaa tai keskeisiä tavoitteita ei yleensä voi muuttaa, mutta toimenpiteisiin kannattaa tarvittaessa tehdä selkeitä ja hyvin perusteltuja muutoksia, kunhan ne vain palvelevat projektin tavoitteita ja päämäärää.

On erittäin tärkeää saada projektissa mukana olevat ihmiset ymmärtämään ja sitoutumaan näihin muutoksiin sekä osaltaan myös ohjaamaan niitä. Projektipäällikön keskeinen tehtävä on rakentaa avointa vuorovaikutusta projektin ohjausryhmän ja projektihenkilöstön muodostaman projektiryhmän välillä. Myös projektin kohderyhmä kannattaa osallistaa mahdollisimman hyvin sen toteuttamiseen.

Kaiken kaikkiaan verkostomaisen TKI-projektin toteuttamisen hyviä periaatteita ovat avoin vuorovaikutus sekä yhteissuunnittelun ja -kehittämisen näkökulma ja käytänteet. Tämä edellyttää verkostojohtamista, josta vastaa ensisijaisesti projektipäällikkö. Ensisijaisesti hänen kannattaa keskittyä projektissa mukana oleviin ihmisiin, koska sitoutuneet ja innostuneet ihmiset ovat TKI-projektin tärkein voimavara.