Sote-alan tiekartta vastaa ammattilaisten osaamistarpeisiin

Valtakunnallisella SOTETIE – Sotealan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -hankkeella pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen.  Taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos.

Suomalaiset korkeakoulut ja työelämän edustajat yhdistävät SOTETIE -kehittämistyössä voimavaransa, jotta tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisella on käytössään sähköinen tiekartta. Tiekartasta löytyy arviointityökalu yhteisen osaamisen tunnistamiseen sekä listaus täydennyskoulutuksen verkko-opintojaksoista, joiden avulla jokainen voi päivittää osaamistaan. 

Tiekartta rakentuu sote-alan osaamista tarkastelevissa työpaketeissa

Tiekarttaa rakennetaan kuuden työpaketin voimin. Työpakettien kehittämistyö mahdollistaa myös JAMKin asiantuntijoille näköalapaikan sotealan yhteisen osaamisen määrittelyyn ja opettamisen tulevaisuuden visioihin.

Yhteistyö sotealan työelämän ja sotealan koulutusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa on antoisaa ja vahvistaa myös käsitystä digitalisaation lisääntymisen vaikutuksesta sotealalla tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että alan ammattilaisen tulee tuntea teknologian mahdollisuudet omassa työssään, digitalisaatio vaatii uudenlaista osaamista myös esimerkiksi asiakaslähtöisyyden huomioimisessa, asiakas- ja palveluohjauksen toteuttamisen tavoissa sekä etiikkaan ja tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. 

JAMKin asiantuntijat ovat mukana työpakettien 2, 3 ja 6  toteutuksessa Vuoden 2021 alkaessa työpaketin 6 toiminta pääsee vauhtiin ja hankkeen työpakettien tuotoksia ryhdytään kokoamaan sähköiselle alustalle. Tiekartta on valmiina hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopussa.   

  • Työpaketissa 1 määritellään sotealan geneerisiä osaamisia yhteistyössä työelämän kanssa hyödyntäen aiempien sotealan hankkeiden tekemää geneeristen osaamisten selvitystyötä. Lisäksi tuotetaan arviointimenetelmä oman osaamisen tunnistamiseen.
  • Työpaketissa 2 kartoitetaan yhteiseen sote-alan osaamiseen liittyvän verkko-opintotarjonnan nykytila, tunnistetaan koulutussisältöjen puutteita ja kuvataan toimenpidesuosituksia puutteiden kattamiseksi. 
  • Työpaketissa 3 selvitetään asiakas- ja palveluohjausosaamiseen liittyviä osaamisvajeita ja pilotoidaan aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta erikoistumiskoulutusten ja korkeakouludiplomien rinnalle.
  • Työpaketissa 4 kootaan verkko-opintotarjontaa sähköisellä alustalla hyödynnettäväksi.
  • Työpaketissa 5 kehitetään sote-alan jatkuvan oppimisen malli korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä.
  • Työpaketissa 6 laaditaan sähköinen sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta, joka mahdollistaa geneerisen osaamisen arvioinnin työntekijä- ja työelämätasoilla ja ohjaa tarvittavan sote-osaamisen opiskeluun. 

Kirjoittajat

Tiina Kuukkanen
Lehtori
JAMK, Hyvinvointiyksikkö 

Anu Pelkonen
Lehtori
JAMK, Hyvinvointiyksikkö 

Jaana Ritsilä 
Lehtori, Tutkintovastaava
JAMK, Hyvinvointiyksikkö

Kaikki kirjoittajat toimivat SOTETIE-hankkeen asiantuntijoina. 

Tutustu SOTETIE-hankkeeseen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa valtakunnallisessa SOTETIE -Sotealan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -hankkeessa on mukana 16 korkeakoulua eri puolilta Suomea ja yhteistyökumppanina ovat työelämän organisaatiot. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2021 ja sitä hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu. 

Hankkeesta löytyy lisätietoa osoitteesta: https://blogi.savonia.fi/sotetie/