Digisti työelämässä TiimiVerkon malliin

Digitaalisten palveluiden avulla pystytään vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin, kuten saavutettavuuteen ja tavoitettavuuteen, mutta myös täysin uudenlaisiin tilanteisiin, joita maailmanlaajuinen poikkeustila tuo tullessaan. Tiimiverkko-hankkeessa kehitettiin digitaalisia palveluita yhteistyötahojen ja osatoteuttajan ammattilaisten, sekä asiakkaiden käyttöön. 

TiimiVerkko-hankkeen vaiheet

Kehittämistyö toteutui useiden eri vaiheiden kautta ja kaikissa vaiheissa niin ammattilaisille, kuin asiakkaille tarjottiin monenlaista tukea. Erityisen paljon kiitosta sai eri teemaiset, omista tarpeista nousevat digitaitokoulutukset, digikeskustelut, etädigituki ja mahdollisuus yksilölliseen digitukeen. Kaiken tämän seurauksena osallistujien digiminäpystyvyys lisääntyi ja kynnys uudenlaisien digipalveluiden ideointiin, suunnitteluun ja kokeilemiseen laski.  

Kaikki toteutuneet digipilotit saivat erityisen hyvää palautettaAmmattilaiset löysivät uudenlaisia tapoja toteuttaa yksilö- ja ryhmävalmennusta, sekä kehittivät uudenlaisia toimintoja osaksi omaa työtänsä. Verkossa toteutunut yksilövalmennus avasi uudenlaisia vuorovaikutusmahdollisuuksia, vaikka pandemia sulki ns. perinteiset vuorovaikutuskanavat. Digipajatoiminta toi täysin uudenlaisia työsisältöjä, joiden kautta koko organisaatioiden toimintaa voitiin viedä nykyaikaisempaan suuntaan. Lisää hankkeen Case-kuvauksista voi lukea Digisti kohti työelämää!-loppujulkaisusta (Heimovaara-Kotonen & Paasu-Hynynen 2020.) 

Digipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

Hankkeessa hyödynnettiin palvelumuotoilua uusien digitaalisien toimintamuotojen kehittämisessä. Käytännössä siis niin ammattilaiset, kuin asiakkaat ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat digipilotteja tasavertaisesti yhdessä ja kaikkien osaamista hyödyntäen. Palvelumuotoilu valikoitui lähtökohdaksi, koska sen avulla asiakkaan tarpeet, odotukset ja asiakasnäkökulma tulevat erityisen hyvin huomioiduiksi uusien palveluiden sisällöissä. Palvelumuotoilun keinoin kehitetyillä digipalveluilla pyrittiin tuomaan olemassa oleviin palveluihin jotain sellaista uutta, joka helpottaa ammattilaisten arkea, sekä tuo lisäarvoa asiakkaiden näkökulma huomioiden (Ahonen 2017, 36–37; Tuulaniemi 2011, 24–27.) 

Ideoinnin, suunnittelun, kahden eri pilotoinnin ja niitä seuranneiden arviointien lopputuloksena syntyi useita erilaisia digitaalisia palveluita, joiden juurtumista osaksi olemassa olevia toimintoja tuettiin mm. palvelulupausten, palvelukuvausten, vastuuhenkilöiden nimeämisen ja aikataulutettujen jatkosuunnitelmien avulla.  

Huomioi kollegiaalinen tuki, ajankäyttö ja ajatustyön tarve 

Johtopäätökset TiimiVerkko-hankkeen kokemuksista

TiimiVerkko-hankkeessa havaittiin, että kehitystyö ei suinkaan ole lineaarinen prosessi, vaan tapahtuu kaikissa organisaatioissa heidän omien mahdollisuuksien mukaisesti. Kuitenkin tietynlaiset teemat toistuivat kaikissa kehitysprosesseissa ja siksi niihin on tärkeää kiinnittää huomiota, mikäli edessä on uudenlaisen digipalvelun työstäminen. Hankkeessa havaittiin hyvin myös kuntatyönantajien huomio siitä, että kaikki toiminnot on oltava käyttäjälähtöisiä, jotta ne todella juurtuvat osaksi toimintaa. Uusi teknologia ei itsessään luo jotain hienoa ja mahtavaa, vaan sitä käyttävät ihmiset sen tekevät (Kunta-alalla seurataan työn murrosta 2020.) 

TiimiVerkko-hankkeen tipsit digipalveluiden kehittäjille 

  • Digituki – Miettikää jo etukäteen mistä tai keneltä vastauksia eteen tuleviin digihaasteisiin voi kysyä. 
  • Kalenteroikaa  Varatkaa aikaa kehitystyölle kalentereihinne jo etukäteen, jotta se ei sitten kiireen takia tule syrjäytetyksi. 
  • Tukekaa kollegoitanne  Ensimmäinen kerta on aina se vaikein, mutta siitä on hyvä oppia. Kun jokainen tiedostaa mahdolliset alkuhaasteet ja tukee toinen toistaan niiden selättämisessä, on lopputulos varmasti myös työhyvinvoinnin kannalta vahvempi. 
  • Digiagentti – Löytyisikö organisaatiostanne sellainen vastuuhenkilö(t), joka on kehitystyöstä niin innostunut, että auttaa jaksamaan silloin kun muut ovat jo luovuttamassa. Joskus tie toimivaan lopputulokseen vaatii hieman useamman mutkan matkalla.  
  • Think big – Uskaltakaa olla luovia ja innovatiivisia. Ottakaa huomioon kaikkien ideat, ne hulluimmatkin.  
  • Digiminäpystyvyys – Jokainen osaa ja kykenee, mutta tarvitsee vaan riittävästi taitoja, kannustusta ja tsemppaamista. Aivan kuten minäpystyvyys niin digiminäpystyvyyskin vaatii kehittyäkseen yhteisöllistä tukea ja rohkaisua 

Kirjoittaja 

Sanna Paasu-Hynynen,  

Kuntoutusinstituutin tiimivetäjä,  

TiimiVerkko-hankkeen projektipäällikkö 

LinkedIN 

TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta-hanke 

TiimiVerkko (1.9.2018-31.12.2020) Rahoittajana Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (K-S ELY) kautta.  

Päätoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) 

Osatoteuttajana Jyväskylän Katulähetys Ry 

Yhteistyökumppaneina Laukaan kunta ja Äänekosken kaupunki. 

TiimiVerkko-hankkeessa kehitettiin erilaisia digitaalisia palveluita hankkeen yhteistyötahojen käyttöön. Hankkeen toimenpiteet oli suunnattu yhteistyötahojen ammattilaisten lisäksi työttömille työnhakijoille, työelämän ulkopuolella oleville ja henkilöille, joilla työttömyyden uhka on suuri.   

TiimiVerkko-hankkeen blogi 

Digisti kohti työelämää! Kokemuksia digipalveluiden kehittämisestä-loppujulkaisu  

Lähteet: 

Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa. Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. Nummela: Painokiila Oy.  

Heimovaara-Kotonen E. & Paasu-Hynynen S. (toim). 2020. Digisti kohti työelämää! Kokemuksia digipalveluiden kehittämisestä.  

Kunta-alalla seurataan työn murrosta.2020. KT Kuntatyönantajat. Viitattu 26.1.2021. https://www.kt.fi/tyon-murros  

Tuulaniemi, J. 2011 Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum