Robotiikka luo kasvumahdollisuuksia maaseutukuntien yrityksille

Peräti 80 % keskisuomalaisten yritysten tuottamista uusista ideoista liittyy teknologian kehittämiseen eri toimialoilla. Kuinka robotiikalla ja siihen liittyvillä teknologioilla voidaan tukea erityisesti maaseudulla asumista ja maaseudun pk-yritysten toimintaedellytyksiä? 

JAMKin RoboCountryside -tiedonvälityshankkeessa jaettiin uusinta robotisaatioon liittyvää tietoa, vahvistettiin maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tuettiin teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. 

Yritykset käynnistivät uusia kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita RoboCountryside -projektin aikana saamansa tiedon pohjalta 

Hankkeen aikana selvitettiin, että jopa 80 % uusista ideoista liittyi teknologian kehittämiseen eri toimialoilla. VR ja etäläsnäolorobotiikka nousivat kehityskohteina esille erityisesti tähän ajankohtaan ja koronarajoituksiin liittyen. Näiden teknologioiden käyttöönotossa tarvitaan yrityksissä tukea. Virtuaalitodellisuuden lisäksi myös palvelurobotiikan ja puettavien teknologioiden roolit korostuivat. 

Maaseudun toimijoita aktivoitiin projektin aikana sukupolvirajat ylittäen 35 eri tapahtumassa. Tapahtumat sisälsivät mm. demonstraatioita ja ideatyöpajoja yrityksille, robotiikan esittelyä kuntapäättäjille, työpajoja koululaisille, messuja, webinaareja ja sidosryhmätilaisuuksia. Robotiikka kiinnosti ja innosti satoja ihmisiä tutustumaan robotiikkaan aina Espoosta Kittilään. 

Karstulassa järjestettyyn Puurakentamisen ja miehittämättömyyden teemapäivään osallistunut karstulalainen Hirsityö Heikkilä oli pohtinut voisiko robotiikasta olla hyötyä myös perinteisellä käsityöalalla.  

– Meille ei tullut edes mieleen, että robotiikka voisikin olla päälle puettavaa. Sormia ei saa kunnolla auki pitkän työpäivän jälkeen ja puristusvoimaa lisäävä liivi voisi tuoda helpotusta käsien kuormittavuuteen. Myös metsien laserkeilaus helpottaisi rinnankorkeudelta 40–45 cm leveiden puiden löytymistä, kertoo yrittäjä Johannes Heikkilä uusista oivalluksistaan. 

Viitasaaren keksintöjen viikolla pidetyssä paneelikeskustelussa puolestaan todettiin, että robotiikka pitäisi nähdä mahdollisuutena ja jatkuvan oppimisen paikkana. Sen ansiosta ihminen voi keskittyä enemmän niihin töihin, joissa ihminen on parhaimmillaan. Se voi myös luoda uusia työpaikkoja ja lisätä tuottavuutta.  

Yhteydenottoja ja positiivista palautetta projektin toimintaan liittyen saatiin niin Suomesta, kansainväliseltä tasolta kuin laitetoimittajienkin keskuudesta. 

Yritysten kannalta merkityksellistä oli tiedon tuominen konkreettiselle tasolle käytännön esimerkkien kautta. Kokeilumahdollisuudet keräsivätkin projektin lopussa erityistä kiitosta. Projektin aikana toimijoille kirkastui, ettei aina tarvitse lähteä suurilla investoinneilla liikkeelle. On tarkoituksenmukaisempaa tunnistaa kehityskohteet arjen työssä ja yrittää löytää niihin soveltuvat ratkaisut. 

RoboCountryside – Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan 

Tässä tiedonvälityshankkeessa tavoiteltiin erityisesti maaseudun nuoria, ikääntyneitä ja työikäisiä maatalousyrittäjiä, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä sekä kuntapäättäjiä ja kehittäjiä. Päätavoitteena oli jakaa uusinta robotisaatioon (palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka, XR) liittyvää tietoa. Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittama hanke toteutettiin 01.10.2018 – 31.12.2020. 

Projektissa tehdyt julkaisut ”Tiesitkö tämän robotiikasta?” ja ”Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla – Käsikirja robotiikasta” herättivät laajalti kiinnostusta. Julkaisut otettiin opetuskäyttöön mm. Sastamalan koulutuskuntayhtymässä. 

Kirjoittajat:  

Toni Pekkola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö 

Tanja Minkkinen, viestintäsuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö