Tietojohtaminen – miten hyödynnämme tietoa (Peurunka)

Keski-Suomen sosiaali-ja terveysalan kerma kokoontui jälleen Peurunkaan pohtimaan kuinka sote-uudistusta viedään maakunnassamme eteenpäin. Jäämmekö odottelemaan uuden hallituksen linjauksia vai ryhdymmekö omatoimisesti tekemään töitä?

Tietojohtamisen ryhmässä ihmettelimme case’ien kautta kuinka uudistuksia on jo viety muualla Suomessa eteenpäin sen enempää viranomaisilta (ml. AVI) kyselemättä ja miten palveluista aiheutuvia kustannuksia analysoimalla saadaan tietoa myös prosesseista sekä käyttäjäryhmien erilaisista palvelutarpeista.  Oulun kaupungin sote-palveluiden rahoituskanavia ja kustannuksia selvittelemällä selvisi, että 10% kuntalaisista kerryttää 74% kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon yhteiskustannuksista www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/74944_Komssi_Monikavarahoitus_Peurunka2.pdf

Miten hyödynnämme näitä tietoja kehittämistoiminnassa? On täysin epäeettistä lähteä tunnistamaan liian tarkkaan asiakasryhmiä ja syyllistämään ihmisiä, mutta palveluita ja prosesseja on pystyttävä kehittämään olemassa olevan tiedon perusteella. Ennaltaehkäisevä kansanterveystyö ja kuntalaisten vastuuttaminen omasta terveydestään ovat pitkällä aikavälillä myös kustannustehokkaimpia tapoja toimia. Päättäjien on syytä tunnistaa tosiasiat ja tehdä kansantaloudellisesti viisaita valintoja, joilla edistetään kuntalaisille tarjottavia ennaltaehkäiseviä lähipalveluita teemoista: alkoholin ja tupakan haittojen vähentäminen, ylipainon ehkäisy, yksinäisyys ja muistisairaudet. Näin asian kiteytti myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Eksote_Itkonen__ Kuva. Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen vauhdissa