Kokeilukulttuuria nuorille

Yhteiskuntamme muutosvauhti edellyttää uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Paljon puhutaan kokeilukulttuurista ja ketterästä kehittämistoiminnasta, mutta mitä näillä oikein tarkoitetaan? Meillä Suomessa on yhä vallallaan mentaliteetti, että ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” ja nyt pitäisi tätä kulttuuria muuttaa ”yrittänyttä ei laiteta” suuntaan. Sujuvasti kansankielellä jatkettaessa voisi asiat yksinkertaistaa, että tarjotaan ihmisille mahdollisuus nopeasti kokeilla uusia asioita ja oppia näistä kokeiluista. Tietysti tällainen kokeilukulttuuri piti hankkeistaa ja nyt Keski-Suomessa alkoi SERPA-hanke. Projektin päätavoitteena on osallistaa keskisuomalaisia nuoria ratkaisemaan koulutukseen ja työelämään liittyviä ongelmia itse ja tukea näin nuoria opiskelun sekä työelämän suuntaan.

Toinen päätavoite on edistää nuorten 2000-luvulla tarvittavia työelämätaitoja. Euroopan Komission julkilausuma epävirallisen oppimisen merkityksestä työelämässä (18.6.2014) mukaan epävirallisen oppimisen kautta nuorien on kehitettävä työelämässä välttämättömiä taitoja, kuten kykyjä ryhmätyöskentelyyn, viestintään ja johtajuuteen sekä opittava lisää joustavuutta ja vastuullisuutta. SERPA-hankkeen pilottiryhmissä nuoret sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin ja tutustuvat myös yrittäjyyteen ja innovointiin ongelmien määrittämisen sekä erilaisin menetelmin ongelmien ratkaisemisen.

Hankkeessa ovat mukana Nuorten Keski-Suomi ry, Jyväskylän kaupungin Taidetyöpaja ja Äänekosken kaupungin työpaja. Toimintaa rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta, hanke on kaksivuotinen.

1.ohry

Kuva. SERPA hankkeen ensimmäinen ohjausryhmä, puheenjohtajana Lea Goyal Keski-Suomen ELY-keskuksesta

Sitran julkaisu (2014) Kohti kokeilukulttuuria: http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia77.pdf