Uudistava johtaminen – Out of the Box!

Tulevaisuus, menneisyys ja nykyisyys kohtasivat 9.11. Majakosken vanhassa Riihessä. Uudistava johtaminen –hankkeessa mukanaolevat yritykset kohtasivat ensimmäisessä yhteisessä työpajassaan. Työpajan teemana oli ”Out of the Box” eli osallistujia haastettiin pois omalta mukavuusalueeltaan, jotta tilalle voitaisiin saada jotakin uutta.

Ajatustenherättelijänä tilaisuudessa toimi tulevaisuudentutkija Olli Hietanen. Hän kuvasi tämän päivän johtamishaasteita muun muassa tuomalla esiin eri sukupolvien välisen ajattelutavan työn tekemisestä: ”X-sukupolvella työt seuraa kotiin ja Y-sukupolvella hauskanpito siirtyy töihin”.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Marianne Ekonen, puh. 050 409 8352

                          

Jätä kommentti