Artikkelijulkaisu kestävästä matkailusta ilmestynyt

Maaseutumatkailu – kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla

Artikkelijulkaisu kokoaa yhteen KESMA I -hankkeessa kerättyä ajankohtaista tutkittua tietoa ja
käytännön esimerkkejä kestävyyden eri näkökulmista maaseutumatkailuyrittäjien ja kehittäjien toiminnan tueksi. Julkaisu löytyy: http://bit.ly/wr6fmg

Lisätietoja: www.kestavamatkailu.fi
Petra Blinnikka, projektipäällikkö,
KESMA I -hanke
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040-539 9185

Jätä kommentti